TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 8

8
Bülten
MAYIS 2016
B a k a n I ş ı k T Ü B İ T A K T U G ’ u Z i y a r e t E t t i
Bakan Işık TÜBİTAK TUG’u Ziyaret Etti
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni (TUG) ziyaret ederek, çalış-
malar hakkında bilgi alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık’a, TUG yerleşkesini tehdit eden Saklıkent’teki mer-
mer işletmeleri ve Antalya’daki ışık kirliliği konuları iletildi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Antalya Valisi
Muammer Türker ve Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, 14 Nisan 2016 tarihinde, TUG Bakırlıtepe
Yerleşkesini ziyaret etti. TUG hakkındaki kısa tanıtım vide-
osunun izlenmesinin ardından, TUG Müdürü Prof. Dr. Halil
Kırbıyık TUG’u tanıtan bir sunum yaptı.
Gözlemevi yerleşkesinin gezilmesi ile devam eden prog-
ramda, Bakan Işık, TUG Proje Takip Sistemi’nde 1000. proje
başvurusunu yapan, şimdiye kadar hiç gözlenmemiş çift
yıldızların fotometrik gözlemlerini yapmayı ve fiziksel para-
metrelerini tayin ederek, dünya literatürüne kazandırmayı
hedefleyen proje ekibi adına, projeyi yürüten, Ankara Üni-
versitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç.
Dr. Mesut Yılmaz’a plaket verdi.
RTT150 isimli teleskopu inceleyen Bakan Işık, RTT150
isimli teleskobun çapını önümüzdeki süreçte daha da büyü-
teceklerini ve böylece daha da uzaktaki yıldız kümelerinin,
evrenin boyutlarının araştırılmasına devam edileceğini vur-
guladı.
TUG’u ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TUG’un Türkiye’nin
medarıiftiharı bir gözlemevi olduğunu, burada bütün evre-
nin varlığını anlamaya, evrendeki olayları çözmeye yarayan
çok önemli teleskoplar yer aldığını kaydetti.
Bakan Işık, açıklamalarını şu şekilde devam etti:
“Her yıl burada yapılan gözlemlere dayanarak yayınla-
nan makale sayısı artıyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Bu sayı-
nın daha da artması için arkadaşlarımız büyük bir gayret
içerisindeler. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz.
İçinde bulunduğumuz teleskopları, gözlemevini kullanarak
daha önce yapılan keşifler var. Şimdi bir hocamızın başka
bir güneş sistemiyle bir galaksinin gezegeniyle ilgili yaptı-
ğı çalışma son aşamaya gelmiş. Bunu duymaktan büyük bir
memnuniyet duyduk. Astronomi bizim geleneksel olarak da
gerçekten güçlü olduğumuz bir alan. Özellikle İslam bilim
ve teknoloji tarihinde astronominin bambaşka bir yeri var.
Maalesef son 300 yılda, özellikle İslam dünyası astronomiye
olan ilgisini azaltınca, bu noktada geri kaldık. Arzumuz, dün-
ya ile hareket ederek, dünyayla yarışan bir konuma gelmek.
Bu noktada da arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapıyor.”
Maden Ocaklarının Gözleme Etkisi
TUG’un etrafındaki maden ocaklarının yapılan gözlemlere
etkisi ile ilgili konuşan Bakan Işık, teleskopların çok hassas
olduğunu, küçük bir tozun bile gözlemin kalitesini düşür-
düğünü bildiklerini belirtti. Bakan Işık, “Çevredeki maden
ocaklarının bu gözlem kalitesine olumsuz etki yaptığını bi-
liyoruz. Vali beyle konuştuk. Enerji Bakanımızla da konuşa-
cağız. Hem toz açısından hem de gece yayılan ışık açısından
gözlemin olumsuz etkilendiğini arkadaşlarımız ifade ettiler.
Gidince hem Enerji Bakanımızla hem de diğer arkadaşları-
mızla görüşeceğiz. Burada çalışan arkadaşlarımızı da mağ-
dur etmeden mutlaka bir çözüm bulmaya çalışacağız” dedi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook