TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Üç Stratejik Tesis
sektörün bu kritik teknolojilerde Ar-Ge ve üretim becerisi
kazanmasına yoğunlaşacaklarını söyledi.
“Savunma sanayimiz milli bir yapıya dönüştü”
Türkiye’nin son 14 yılda geçirdiği değişime dikkati çeken
Işık, her alanda çok büyük değişim ve gelişimlere imza atıl-
dığını belirtti. Işık, 2002’de, yüzde 80 oranında dışa bağımlı,
uluslararası silah şirketlerin tekelinde bir savunma sanayisi
varken, bugün savunma ihtiyacının yüzde 60’ının yerli üre-
timle karşılandığını bildirdi. Savunma sanayisinde yapılan
çalışmaların faydalarına işaret eden Işık, ordu ve güvenlik
güçlerinin ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasıyla itha-
latın azaldığını belirtti. Dış alımların bütçe üzerinde oluştur-
duğu yükün, yerli projeler sayesinde kademeli olarak azaldı-
ğını anlatan Işık, milli teknolojilerin kullanılmasının ordunun
caydırıcı gücünü artırdığını vurguladı.
Bakan Işık, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firma-
sı arasında iki Türk firmasının bulunduğuna dikkati çekerek,
“Bugün savunma sanayimiz, binden fazla şirketimizin, KO-
Bİ’lerimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve üniversitelerimi-
zin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş vaziyettedir. 2002-
2015 yılları arasında kıyaslama yapılırsa, yürütülen proje
sayısı 66’dan 416’ya, yönetilen projelerin toplam bedeli 5
milyar dolardan 31 milyar dolara, savunma sanayi sektör ci-
rosu 1 milyar dolardan 5 milyar dolara, savunma ve havacılık
ihracatı 250 milyon dolardan 1,6 milyar dolara yükseldi. Şu
an savunma sanayimiz, yıllık 1 milyar dolar civarında Ar-Ge
harcaması yapıyor, bu da toplam Ar-Ge harcamamızın yüz-
de 15’ine tekabül ediyor” şeklinde konuştu.
Nesnelerin interneti konusuna dikkati çeken Işık, kurum-
ların arasındaki konuşmaların artırılması gerektiğine işaret
etti. Güvenlik teknolojilerinde çok ciddi çalışmalar yürüttük-
lerine değinen Işık, projelerde sürelerin kısaltılması gerekti-
ğini vurguladı.
İsmet Yılmaz: “Uzayı da Boş Bırakmayacağız”
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, savunma sanayisine
yönelik çalışmalara ilişkin, “Milli seferberlik içerisinde kara-
da, denizde, havada olacağız ama uzayı da boş bırakmaya-
cağız” dedi.
Yılmaz, TÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Araştırma ve Uygu-
lama Laboratuvarı (OPMER) temel atma ile TÜBİTAK SAGE-
İleri Birleştirme Teknolojileri, Mobil Uçuş Test Altyapısı açılış
töreninde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK SAGE’den memnun
olduklarını sadece SOM Füzesinin üretilmesinin bile bu
memnuniyet için geçerli bir neden oluşturduğunu söyledi.
En önemli kamu hizmetinin güvenlik olduğunu vurgula-
yan Yılmaz, “Eğer güvenliği sağlayamazsanız sağlık hizmeti-
ni veremezsiniz, eğitim hakkını-hürriyetini sağlayamazsınız,
ifade hürriyetini tesis edemezsiniz, inanç hürriyetini sağla-
yamazsınız. Her kamu hizmetinin başında güvenlik hizmeti
geliyor. Özgürlüklerimizi hakkıyla kullanabilmek için güven-
liğe ihtiyacımız var.” diye konuştu.
TÜBİTAK’ın güvenlik hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartıl-
ması için gece-gündüz çalıştığını dile getiren Yılmaz, şunları
kaydetti:
Milli Savunma Bakanı Yılmaz:
“Böyle yüksek katma değerli ürünleri üretip ihraç
edersek hiç şüpheniz olmasın ki o 500 milyar
dolarlık ihracat ve Türkiye’nin dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri olması hedefini yakalarız.”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook