TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 10

10
Bülten
MAYIS 2016
A n a d o l u B i r l i ğ i K o n s o r s i y u m u L a s m a n ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Anadolu Birliği Konsorsiyumu Lansmanı Gerçekleştirildi
Anadolu Birliği Konsorsiyumunun, ABD’de kuracağı Ku-
luçka Merkezi’nin Basın Lansmanı yapıldı.
KOSGEB’in ‘’Uluslararası Kuluçka Merkezi’’ açılmasına
ilişkin çağrısı ile ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Teknokent
liderliği, Türkiye’nin değişik lokasyonlarında konumlu 15
Teknoparkın paydaşlığı ile “Anadolu Birliği Konsorsiyumu
Lansmanı” gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Teknoloji Serbest
Bölgesi’nde düzenlenen lansmana, TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Arif Ergin, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek, 15 teknopark yöneticisi ve çok
sayıda davetli katıldı.
Toplantıda, ABD’nin San Francisco şehrinde açılacak olan
kuluçka merkezi hakkında teknik bilgiler aktarıldı. TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, her bir teknoparkın, her
bir teknoloji transferi ofisinin ayrı ayrı girişimde bulunması
yerine, Anadolu Birliği Konsorsiyumu’nun birliktelik oluştu-
rup, yurt dışında atılacak adımların, Türkiye için daha yararlı
olacağını belirtti.
Kuluçka merkezlerinin basın lansmanı toplantısında bir
araya gelen 16 teknopark ve üniversite yöneticilerinin, TÜBİ-
TAK Marmara Teknopark adı altında bir konsorsiyumun son
aşamasını gerçekleştirdiğini dile getiren Ergin, “Kurulacak
kuluçka merkezleri ABD veya başka ülkelerde olabilir ama
ilk hedefimiz ABD. Teknoparktaki girişimcilerimizi yurt dı-
şındaki finansman kaynaklarıyla, yatırımcılarla buluşturmak
için birlikteliğimizi imza altına aldık. İnşallah KOSGEB’in so-
nuçları açıklandığında daha güzel bir birliktelikle yolumuza
devam edeceğiz. Eğer KOSGEB’den destek alınamasa dahi
bu konsorsiyum, bugün burada iradesini koyarak yurt dışın-
da yine de bir kuluçka merkezi açmaya dair kararlılığını da
ifade etmiş oldu” diye konuştu.
Kuluçka merkezinin fikrin ticari üyeliğine dönüşme süreci
içerisinde, fikri olan ama daha tam şirket şekline ulaşma-
mış, o sektöre gelmemiş olan girişimci ruhun desteklendiği
yerler olduğunu ifade eden Ergin, “Genellikle ofis masrafları
ya da muhasebe, pazarlama gibi unsurlar gelişmeden önce
çekirdek fikrin ürüne doğru ilk adımlarının atıldığı yerlerdir.
Yani daha tam ticarileşme aşamasına gelmemiş olan giri-
şimci ruhun yeşerdiği, kuluçkalandığı yerdir” diye konuştu.
Anadolu Birliği’ nde yer alan üyeler
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT, DEPARK TEKNOPARK,
HACETTEPE TEKNOKENT TTM, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOKENT, TEKNOPARK İZMİR, TEKNOPARK İSTANBUL, SA-
KARYA TEKNOKENT, ULUTEK TEKNOPARK, KOCAELİ TEKNO-
PARK, PAMUKKALE TEKNOPARK, GOSB TEKNOPARK, MERSİN
TEKNOPARK, DÜZCE TEKNOPARK, VAN 100. YIL TEKNOKENT,
CELAL BAYAR TEKNOKENT, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOPARK
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook