TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 14

14
Bülten
MAYIS 2016
Katılımcı rekoru kıran 12. Teknoloji
Ödülleri’nde, 36 proje finale kaldı
TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜ-
SİAD işbirliği ile 12’ncisi yürütülen Teknoloji Ödülleri’nde,
finale kalan 36 proje açıklandı. 216 ön başvurudan değer-
lendirmeye alınan 170 başvuru ile rekora koşan Teknoloji
Ödülleri’nde finale kalan şirketlerin % 20’si küçük, %20’si
orta, %14’ü mikro, %46’sı büyük ölçekli işletmeler. Firma-
ların % 75’i ise Teknoloji Ödülleri’ne ilk kez katıldı. 12. Tek-
noloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Bu
bugüne kadar ulaşılan en yüksek değerlendirmeye alınan
başvuru sayısı. Başlangıçtan bugüne yapılan tüm başvuru-
ların dörtte biri oranında olması, iş dünyamızın konuya ilgi
ve inancının somut bir kanıtıdır” dedi.
Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan“Teknolo-
ji Ödülleri”nde geri sayım başladı. Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştir-
me Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(TÜSİAD), Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında
yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini
teşvik etmek amacıyla 12’ncisini gerçekleştirdiği Teknoloji
Ödülleri’nde finale kalan 36 başvuru açıklandı.
İlk olarak 1997 yılında 30 başvuru ile hayata geçen Tek-
noloji Ödülleri’nde, bu dönem değerlendirmeye alınan 170
başvuru ile rekor sayıya ulaştıklarını belirten 12. Teknoloji
Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Teknolo-
ji geliştirme alanında var olan yoğun rekabet ortamı, baş-
vurulara da yansıdı. Teknoloji Ödülleri’ne verilen önem, bu
alanda yatırım yapan firmaların aldıkları yolun aslında bir
göstergesi. Bu, bugüne kadar ulaşılan en yüksek değerlen-
dirmeye alınan başvuru sayısı. Başlangıçtan bugüne yapılan
tüm başvuruların dörtte biri oranında olması, iş dünyamızın
konuya ilgi ve inancının somut bir kanıtı” açıklamasını yaptı.
KOBİ’LER İNOVASYON YARIŞINDA HIZLI KOŞUYOR
Ar-Ge’nin uzun soluklu bir yatırım olduğunun, özel ve
kamu alımlarında Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış ürünlere ön-
celik verilmesi gereğinin altını çizen Müjdat Altay, “Ar-Ge
bana Karadeniz’in meşhur çalgısı - tulumu hatırlatır. Bil-
diğiniz gibi tulum önce şişirilir, sonra müzik sesi duyulur.
Türkiye’nin Ar-Ge tulumunun şiştiğine, artık müziği duyma
zamanımızın geldiğine yürekten inanıyorum” dedi.
“HAYALLERİNDE SINIR TANIMAYANLARI DESTEKLEMEYE
DEVAM EDECEĞİZ”
Teknoloji Ödülleri’nin 12’ncisinde, makine imalattan bi-
lişime, elektrik-elektronikten metalürji, malzeme, kimya,
biyoteknoloji, tarım, gıda ve çevreye kadar pek çok alanda
başvuru yapıldığına değinen Altay, “Ülkemizin geleceğine
yatırım yapan alanında önemli şirketleri kamuoyuyla pay-
laşmayı, başarı hikâyelerini gündeme taşımayı, hayallerinde
sınır tanımayanları, dün olduğu gibi bugün de destekleme-
yi sürdüreceğiz” dedi. Toplantıda toplam başvuruların %
34’ünün bilişim, % 29’unun makine imalat, % 17’sinin elek-
trik-elektronik, % 11’inin malzeme-kimya-çevre, %9’unun
ise biyoteknoloji-yaşam bilimleri sektörlerinde gerçekleştiği
ifade edildi.
Geçen dönem yurt çapında 19 ilden katılım sağlanırken,
bu yıl başvuru alınan il sayısının 23’e yükseldiği belirtildi.
Altay, en çok başvuruyu gerçekleştiren illerin başında İstan-
bul’un (%39) geldiğini, onu sırasıyla Ankara (% 25), Kocaeli
(% 7), İzmir (% 6) ve Bursa’nın (% 5) takip ettiğini dile getirdi.
Diğer iller Adana, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çorlu, Deniz-
li, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karabük, Kayseri,
Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Sakarya ve Tarsus olarak
ifade edildi.
12. Teknoloji Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Teknoloji
Kongresi, teknoloji@insan teması ile 30 Mayıs 2016 tarihin-
de Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de gerçekleştiri-
lecek.
1 2 . T e k n o l o j i Ö d ü l l e r i
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook