TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 16

16
Bülten
MAYIS 2016
T Ü B İ T A K ’ a S a v u n m a S a n a y i i Ö d ü l ü
2016 Yılı Savunma Sanayii Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü TÜBİTAK’ın Oldu
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) İdaresinde ASELSAN
ana yükleniciliğinde TÜBİTAK SAGE ve Bilkent Üniversitesi
işbirliğiyle gerçekleştirilen “MERCAN Projesi”, 27 Nisan 2016
tarihinde SaSaD (Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği) tara-
fından düzenlenen “2016 Yılı Savunma Sanayii Özel Ödülle-
ri”organizasyonu kapsamında, SSM tarafından verilen“2016
Yılı Savunma Sanayii Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü”ne la-
yık görüldü.
Sheraton Oteli’nde yapılan ödül törenine Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
Korg. Sezai Bostancı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail De-
mir, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜ-
BİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak ve üst düzey konuklar
katıldı.
MERCAN Projesi kapsamında fiber optik dönüölçer tekno-
lojisinin ülkemize kazandırılması ve buna bağlı olarak kara,
hava ve deniz araçlarında kullanılan hassas navigasyon sis-
temleri içerisinde kullanılabilecek navigasyon seviyesi ata-
letsel ölçüm birimi ile stabilizasyon ve kontrol amaçlı kul-
lanılabilecek taktik seviye ataletsel ölçüm biriminin özgün
olarak milli imkanlarla tasarlanması amaçlanmıştır.
İran Metroloji Merkezi ile Mutabakat Zaptı
TÜBİTAK UME ile İran Metroloji Merkezi-İran Standartlar
ve Sanayi Araştırma Enstitüsü (NMCI-ISIRI) arasında Muta-
bakat Zaptı imzalandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Türkiye ziyareti
sırasında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile İran Metro-
loji Merkezi-İran Standartlar ve Sanayi Araştırma Enstitüsü
(NMCI-ISIRI) arasında İkili İşbirliği Anlaşması 16 Nisan 2016
tarihinde imzalandı.
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 3. Top-
lantısı’nda kayıt altına alınan “Mutabakat Zaptı”nı TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ile
İran Metroloji Merkezi, Standartlar ve Sanayi Araştırma Ens-
titüsü Metroloji Merkezi Başkanı Dr. Khosro Madanipour im-
zaladı.
Anlaşmayla iki Enstitü arasında teknik destek ve danış-
manlık; ortak araştırma projelerinin yürütülmesi; misafir
araştırmacı değişimi; teknik bilgilerin, referans verilerinin,
malzeme ve yayınların temini; ortak seminerlere, çalıştay-
lara ve eğitim kurslarına katılım konularına yönelik şartlar
belirlendi.
İmza töreni öncesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’ın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüş-
mede, ikili işbirliği alanları üzerinde detaylı fikir alışverişinde
bulunuldu. İlgili anlaşmanın bir an önce uygulamaya geçiril-
mesi yönünde karşılıklı olarak niyet beyanı sunuldu.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook