TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 6

6
Bülten
T
ÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), gökyüzü gözlemi
için elverişli bir yere sahip, ulusal ve uluslararası çalış-
malarda yer alacak ve üniversitelere hizmet verecek
bir gözlemevi ihtiyacını karşılamak amacıyla 1997 yı-
lında resmi olarak kuruldu. Sahip olduğu teleskopları ile üni-
versite ve bilim kuruluşlarına hizmet sunan TUG’un kuruluş
öyküsü geçmiş yıllara dayanıyor. İlk kez 1960’lı yıllarda dile
getirilen Ulusal Gözlemevi fikri için yer seçimi çalışması 1979
yılında TÜBİTAK desteği ile başlatıldı. Adıyaman Nemrut
Dağı, İzmir Bozdağ Kırklar Tepesi, Muğla Yılanlı Dağ Kurdu
Tepesi ve Antalya Beydağları’nda gerçekleştirilen yer seçimi
çalışmaları 7 yılda tamamlandı. Çalışmalar sonunda TUG’un
Antalya Saklıkent'te bulunan Beydağları zirvelerinden biri
olan 2 bin 550 metre yükseklikteki Bakırlıtepe'de kurulması
kararlaştırıldı. Bakırlıtepe, bulunduğu boylam itibariyle (30°
Doğu) bölgesinde en iyi gözlem koşullarına sahip tek yer ve
gözlem koşulları bakımından dünyada stratejik bir konum-
da bulunuyor. Yer seçiminin ardından 1992–1997 yıllarında
gözlemevinin yol, elektrik alt yapı çalışmaları bitirildi. TUG,
resmi olarak 5 Eylül 1997’de törenle açıldı. İlk iki teleskop bi-
nası ile merkez idare binası ve atölyeler, bir yıl içinde tamam-
landı. Diğer teleskopların binaları ve ek yapılar, gereksinim-
ler doğrultusunda tamamlanarak bugünkümodernTÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi halini aldı. Gözlemevinin idare binası, An-
talya Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alıyor. TUG,
kurulduğu yıldan bu yana astronomi ve astrofizik alanında
son teknoloji ve bilimsel gelişmelerle üretilen teleskopları,
ilgili donanımları ve bilimsel çalışma yöntemlerini ülkemize
getirerek, Türk bilim insanlarının hizmetine sunuyor. Bu çer-
çevede her yıl yaklaşık 120 gözlem projesi destekleniyor ve
ortalama 250 bilim insanına teleskop hizmeti veriliyor. TUG,
uluslararası bilim dünyasında öne çıkan güncel konularda
çalışılmasına olanak sağlayacak şekilde kendisini personel
ve donanım açısından sürekli yeniliyor.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook