bir tanesi olacak. Kendimiz için uydu
ürettiğimiz ve fırlattığımız gibi başka
ülkeler için de uydu üretebilen, onlar
için de uydu fırlatabilen bir ülke haline
gelmiş olacağız. Böylesi başarılı
projelerle (Biz yapamayız, bu iş bizi
aşar) gibi kompleks cümleleri aşarak
bütün şahıslarıyla, kurumlarıyla,
işletmeleriyle, öz güveni yüksek bir
toplum olmaya doğru ilerliyoruz.
Kompleksler sona eriyor, artık öz
güven daha da ön plana çıkıyor.
Toplum, devlete ve insanına bu
ülkenin yapabileceklerine dair
çok daha büyük bir umut ve heyecan taşımaya başlıyor.
Mesela son 10 yıllık süreçte özellikle savunma teknolojileri konusunda
attığımız adımlar gerçekten de dikkat çekici ve gurur verici bir seviyeye ulaştı. Artık milli
tankını, milli piyade tüfeğini, toplarını, füzelerini, insansız hava aracını, uydularını
yapabilen bir Türkiye var.’’
Bakan Yılmaz: “
Türkiye artık uzay liginde
Türkiye’nin başarılı projeleriyle artık ‘uzay ligi’nde yer aldığını söyleyen Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, uzayı en çok kullanan ülkelerin en gelişmiş ülkeler olduğuna
dikkat çekti. BakanYılmaz, “ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkeler arasında giderek artan
bir rekabet, bir uzay liginin oluşması sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de bu ve
bundan sonraki çalışmalarıyla bu ligde yer almıştır. Günümüzde milli uzay sistemi
ve teknolojilerine sahip olmak ulusal güvenlik için olmazsa olmaz, hayati öneme
sahip bir konudur. Uzay teknolojilerinin kullanılmasıyla afet zararlarının azaltılması,
riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, doğal afet sonrası kriz yönetiminde görsel
bilgi desteğinin sağlanması, tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, ürün rekolte
tespiti, biokütle tespit çalışmaları, orman alanlarının ve su havzalarının kontrol
edilmesi, altyapı planlaması, şehir gelişimplanlaması, topografik harita üretimi,
ulaşım ağlarının haritalanması ve planlanması, deniz ve kıyı araştırmaları,
çevrenin izlenmesi ve kirlilik analizi, jeolojik araştırmalar, su ve doğal
kaynakların tespitine ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi, yenilenemez
kaynakların tespiti ve toprak araştırmaları gibi birçok alanda çalışma
yapabilmesi mümkün hale gelecek” diye konuştu.
Türkiye yer gözlem uydusu problemini çözdü
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ise, son yıllardaki başarılı projelerle birlikte uzay teknolojileri alanında yeni
bir dönem açıldığını ve her şey yolunda giderse Göktürk-2 uydusunun Aralık ayında uzaya fırlatılacağını açıkladı.
Türkiye’nin uzay serüvenine 2001 yılında TÜBİTAK’ın çalışmalarıyla başladığını hatırlatan Altunbaşak, 2 yıl gibi kısa bir
sürede Türkiye’nin ilk uydusunu fırlattığını söyledi. Türkiye’nin bu uydudan 3 yıl boyunca hizmet aldığını ve çok önemli
10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52