Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik
olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme
aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma
projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amacıyla, yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinlikleri
desteklemeye yönelik olarak “2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” başlatıldı.
İlgili programa başvurular 13/04/2012 tarihine kadar
ebideb.tubitak.gov.tr
adresinden online olarak yapılabilecek.
Detaylı bilgi için
TÜBİTAK'tan
Yeni Bir Destek
Programı
28
Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
(AKVAM) tarafından Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu düzenlendi.
Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel destek programları hakkında
deneyimleri paylaşmak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğini
tartışmak amacıyla yapılan forumun açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Çengel yaptı.
Toplantıda,TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkilerMüdürlüğü Bilimsel Programlar
Uzman Yardımcısı Aslı Akçayöz tarafından TÜBİTAK-Almanya İşbirliği
Kapsamında Destek Programları tanıtıldı.
Türk-Alman
Bilimsel İşbirliği
Forumu Yapıldı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...44