33
Marie Curie Bireysel Burs Programları ile doktora derecesi olan ya da en
az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimli araştırmacılar AB Üye Ülkeleri
ile Asosiye Ülkeler arasında araştırma amaçlı dolaşım sağlayabilirken,
Avrupa dışındaki ülkelere de Avrupa’ya geri dönmek koşulu ile
araştırma amacıyla gidebilirler. Araştırmacıların gidecekleri ülkede bir
akademi ya da sanayideki araştırma kuruluşundan kabul aldıktan sonra
bu kuruluş ile üzerinde anlaştıkları bir konuda proje önerisi yazmaları
bekleniyor. Araştırmacılar Marie Curie Bireysel Burs Programları ile
gidecekleri ülkede çağrı kapanış tarihi olan 16 Ağustos itibari ile son üç
yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekiyor.
Marie Curie Bireysel Burs Programları ile akademi ve sanayi kuruşları
yurtdışından Türkiye’ye araştırmacı davet edebilir ve en az 12 en fazla
24 ay süre ile araştırmacının tümyaşamgiderlerinin Avrupa Komisyonu
tarafından karşılanması için destek alabilirler. Aynı şekilde araştırmacılar
da hem Türkiye’ye gelirken hem de yurtdışında bir araştırma
kuruluşuna araştırma yapma amaçlı dolaşım gerçekleştirirken Marie
Curie Bireysel Burs Programları’ndan faydalanabilirler.
Marie Curie Bireysel Burs Programları ile ilgili detaylı bilgiye
linki aracılığı ile ulaşılabilir. Proje yazım
aşamasında her türlü soru ve bilgi talepleri TÜBİTAKMarie Curie ekibine
adresi aracılığı ile iletilebilir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Avrupa Birliği 7.ÇPMarie Curie
Bireysel Burs Programları’ndan
Avrupa’ya Gelen Araştırmacı
Bursları (International
Incoming Fellowships-IIF),
Avrupa Dışına Giden
Araştırmacı Bursları
(International Outgoing
Fellowships-IOF) ve Avrupa İçi
DolaşımBursları (Intra-
European fellowships-IEF)
2012 yılı çağrısı 13Mart’ta
açıldı. Avrupa Komisyonunca
16 Ağustos 2012 tarihine
kadar başvurular
kabul edilecek.
Marie Curie Bireysel Burs
Programları 2012 Yılı
Çağrısı Açıldı
Hava Harp Okulu Komutanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Enstitüsü (HUTEN) ile TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
arasında 29 Şubat’ta işbirliği protokolü imzalandı. Protokol töreninin
ardından proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve olası işbirlikleri
görüşüldü. HUTEN heyeti ayrıca TÜBİTAK UME laboratuvarlarını
ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.
HHO HUTEN ve TÜBİTAK UME
Arasında İşbirliği Protokolü
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44