Toplantıda projenin başladığı 1 Ağustos 2011’den itibaren
tamamlanan raporlar değerlendirildi ve politika analizleri için
yöntemler belirlendi.
SEARCHProjesi; AB ile Avrupa Komşuluk Politikası'nı (ENP - European
Neighbourhood Policy) kapsayan ülkeler arasındaki "Avrupa
Araştırma Komşuluğu" (European Research Neighbourhood)
ilişkilerini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından AB
7.Çerçeve Programı Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler alanında
destekleniyor. 36 ay süreli projede, TÜBİTAK’ın da içinde bulunduğu
15 ülkeden 17 kuruluş görev yapıyor.
Proje kapsamındaki analizler, ulusal ve uluslararası politika yapıcılara
girdi sağlayacak. TÜBİTAK projede, politika analizlerinden elde edilen
verilere ve bulgulara dayanarak politika önerileri geliştirme
çalışmasını gerçekleştirecek. Bununla beraber, AB’deki ve Avrupa
Komşuluk Politikasını kapsayan ülkelerdeki kuvvetli bağlantıları
nedeniyle; politika yapıcılarla iletişime geçme ve bilginin yayılması
görevi de TÜBİTAK’a verildi. Projenin sonlanacağı 2014 yılında, ilgili
Avrupa Komisyonu Genel Direktörlükleri ve politika yapıcılarla
birlikte bir "politika çalıştayı" düzenlenmesi planlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için:
/
Search Projesinin Ortaklar
Toplantısı’nın ikincisi,
Viyana Ekonomi ve İş
Üniversitesi’nde
yapıldı.
30
SEARCH
Projes inin
Or taklar Toplantıs ı Yapı ldı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44