35
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
EUREKA­ Programı;­ uluslararası­ işbirliklerine­ dayalı,­ pazar­ odaklı,­ kısa­ sürede
ticarileştirilebilecek­ ürün­ ve­ süreçlerin­ geliştirilmesine­ yönelik­ Ar-Ge­ projelerinin
oluşturulması­için­faaliyet­gösteriyor.­Türkiye,­1985­yılında­kurulan­EUREKA­Programının
kurucu­üye­ülkelerinden.
Çalıştayda TÜBİTAK ile Güney Kore Enerji Araştırmaları Enstitüsü (KIER)
arasında kömür teknolojileri alanında yapılacak ortak çalışmalara zemin
oluşturacak bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
TÜBİTAK MAM ile KIER tarafından düzenlenen çalıştayı, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Güney Kore’de yerleşik SK Innovation Ltd.
(SKI) firması da destekledi. Çalıştaya SKI, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,
Elektrik Üretim A.Ş., TKİ ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri katıldı.
Kömür çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı çalıştay
ortak çalışma konularının belirlendiği bir oturumla tamamlandı.
TÜBİTAK ile
Güney Kore Enerji
Araştırmaları Enstitüsü
Arasında Mutabakat Zaptı
İmzalandı
TÜBİTAKMarmara Araştırma
Merkezi (MAM) Enerji
Enstitüsü’nde Türkiye-Kore Enerji
Çalıştayı düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öncelikle Güney Kore ve Avrupa Komisyonu’nun
üst düzey yetkilileri bilim ve teknolojide uluslararası işbirliği özelinde
sunumlar gerçekleştirildi, sonrasında EUREKA Programı kapsamındaki
son gelişmeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe ülkemizden katılan
büyük firma ve KOBİ yetkilileri, Avrupa ve Güney Kore’den gelen firma
yetkilileriyle birebir görüşme imkanı yakaladı. Türk firmaların etkinliğe
katılımı TÜBİTAK tarafından desteklendi.
Güney Kore EUREKA Ofisi
tarafından, Brüksel’de EUREKA
Programı’na üye ülkelerde kurulu
şirketler ve Güney Kore
şirketlerine yönelik olarak
"EUREKA Kore Günü Etkinliği”
düzenlendi.
Güney Kore
EUREKA
Günü Düzenlendi
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44