Konuşma Tanıma
Teknolojileri
“Konuşma Tanıma” kavramı
günümüzde daha çok
konuşmaların bilgisayar
tarafından yazıya
dönüştürülmesi anlamında
kullanılıyor. 1970'li yıllardan
itibaren çalışılmaya
başlanmış ve yıllar geçtikçe
daha da önemli hale gelen
bu teknolojilerin başlıca
uygulama alanları;
makinelerin sesli komutlarla
kontrol edilmesi, robot
teknolojilerinin
ivmelendirdiği insan-makine
etkileşimi, bilgisayara
konuşmaların dikte
ettirilmesi ve telefon veya
televizyonda yapılan
konuşmaların otomatik
olarak yazılandırılması
olarak sıralanabilir.
20
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44