31
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun (BTYK) aldığı karar
doğrultusunda, Ar-Ge yenilik
ve girişimcilik destek
mekanizmalarının işbirliği
içinde çalışması amacıyla
oluşturulan Koordinasyon
Kurulu’nun ilk toplantısı
TÜBİTAK G222 Binası’nda
yapıldı.
Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmalarında
bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın sağlanmasına
yönelik BTYK altında oluşturulan Koordinasyon Kurulu’na
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak başkanlık yaptı.
Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile
Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcıları ve KOSGEB
Başkanı katıldı.
Sekretarya hizmetini TÜBİTAK’ın yaptığı Koordinasyon
Kurulu, ihtiyaca bağlı olarak üyelerin bir bölümünün
katılacağı alt çalışma grupları kurabilecek. Ayrıca,
Koordinasyon Kurulu gündemle ilgili gördüğü kurum
temsilcilerini veya kişileri davetli statüsünde toplantılarına
veya alt grup çalışmalarına davet edebilecek.
Koordinasyon Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
Ar-Ge Çalışmalarında
Yeni Dönem
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44