P
2
-ROTECT Nedir?
Uzay çöplerininmevcut ve gelecekteki uzay görevleri için oluşturduğu
riskleri azaltmayı amaçlayan P
2
-ROTECT kapsamında, gelecekteki
uzay görevlerinin uzay çöplerinden daha az etkilenmesini sağlamak
amacıyla uygulanabilecek çözümler analiz ediliyor. Projede ilk etapta
takip edilebilen ve edilemeyen uzay çöplerine karşı çözüm
önerilerinin etkinliğini ortaya koyacak bir “etkilenme” veya
“kırılganlık” ölçeği tanımlanacak.
Proje kapsamında, yörüngeleri birbirinden oldukça farklı, dolayısıyla
farklı uzay çöpü popülasyonlarına maruz kalan üç görev için
(Sentinel-1, GALILEO, MTG) uzay çöplerinin görev üzerindeki etkisi
zamana bağlı olarak hesaplanacak ve sorunun farklı koşullarda
çözümü için en uygun stratejiler belirlenecek.
Projenin tanıtım iş paketi liderliğini TÜBİTAK UZAY yürütüyor. TÜBİTAK
UZAY ayrıca teknik iş paketlerine de katkı sağlıyor.
P
2
-ROTECT 1 Mart 2011 tarihinde başlamıştı. Toplam 30 ay
süresince devam edecek proje ortakları arasında beş ülkeden
yedi kurum yer alıyor.
1.
ONERA, Fransa (Koordinatör)
2.
OHB-System AG, Almanya
3.
Thales Alenia Space, İtalya
4.
Fraunhofer EMI, Almanya
5.
TÜBİTAK UZAY, Türkiye
6.
Technische Universität Braunschweig, Almanya
7.
TELINT RTD Consultancy Services, İngiltere
Ayrıntılı bilgi için
P
2
-ROTECT
Çalıştayı
TÜBİTAK UZAY’da Yapıldı
AB 7. ÇP projelerinden
P
2
-ROTECT projesinin
çalıştayı, TÜBİTAK UZAY’da
yapıldı. Çalıştaya, proje
paydaşlarından temsilcilerin
yanı sıra uzay çöpleri
alanında çalışmalar yürüten
uzmanlar da katıldı.
Çalıştayda, projede bu
aşamaya kadar elde edilen
çıktılar ilgililer ile paylaşıldı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44