Revizyon çalışmaları ile kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının daha doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla,
pilot çalışmalar başlatılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğü ile ihtiyaç belirleme toplantıları yapıldı. TÜBİTAK Başkanlık Binasındaki ihtiyaç belirleme toplantıları
kapsamında, 29 Şubat’ta Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2 Mart’ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 6 Mart’ta
ise Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü için odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Toplantılara ilgili kurum
temsilcileri ile üniversitelerden uzmanlar katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ihtiyaç analizi çalışması kapsamında 13; Gıda, Tarımve Hayvancılık
Bakanlığı ihtiyaç analizi çalışması kapsamında 19 ve Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü ihtiyaç analizi çalışması kapsamında da toplam 12 ihtiyaç başlığı için
çağrı dokümanları hazırlandı.
2012 yılı için belirlenen ihtiyaç başlıklarına yönelik TÜBİTAK
tarafından çağrıya çıkılması ve yürütücü kuruluşların sunulan
teklifler arasından yapılacak değerlendirmeler sonucu
belirlenmesi planlandı. Diğer kamu kurumları için
ihtiyaçların belirlenmesine yönelik ön
çalışmalar yapılarak, pilot çalışmaların
tamamlanmasının ardından
ihtiyaç belirleme ve çağrı
hazırlığı çalışmalarına
başlanacak.
TÜBİTAK tarafından kamu kurumlarının Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yürütülen Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı’nın revizyon çalışmaları sürüyor.
29 Şubat
Orman ve
Su İşleri Bakanlığı
2 Mart
Gıda, Tarımve
Hayvancılık Bakanlığı
26
TÜBİTAK
’tan Kamuya
Ar-Ge Desteği
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44