TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 4

4
Bülten
2020
SUBAT
B i l i m O l i m p i y a t l a r ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
Bilim Olimpiyatları Öd
Ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrencile-
ri temel bilimlerinde çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim ola-
nakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla Kurumumuz tarafından bu yıl 27.si düzenlenen
Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya’da yapıldı. Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan
törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fa-
tih Kacır, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yarışmalarda
dereceye giren öğrenciler ve yakınları katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih
Kacır konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak
ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çığır açan
teknolojilerde kritik bileşenlerinin yerli ve milli imkânlarla
geliştirilmesi ve üretilmesi odaklı çalışmalara yoğunlaştık-
larını vurgulayarak en önemli bileşenin ise insan olduğunu
belirtti.
Bakan Yardımcımız Kacır, “Bizim medeniyet tarihimizde,
Harezmi’den Ali Kuşçu’ya, Hezarfen Ahmet Çelebi’ye kadar
farklı alanlarda dünya çapında isimler vardır. Bilim olimpi-
yatları ödül törenine katılan siz değerli öğrencilerimizin de
gelecekte aynı etkiyi yaratacak bilim insanlarımızdan olaca-
ğınıza dair inancım tamdır” dedi. Bakan Yardımcımız “Bizim
bütün gayemiz, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde özel-
likle çocuklarımızı ve öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle
bütünleşmiş şekilde yetiştirmek. Buna dönük politikaların
uygulamaya konulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz,
bundan sonra da aynı gayretle çalışacağız” değerlendirme-
sinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih
Kacır konuşmasına “81 ilimizde açacağımız 100 DENEYAP
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook