TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 36

36
Bülten
ŞUBAT
2016
Körfez Metroloji Forumu İlk Kez Toplandı
TÜBİTAK UME Katar’da toplanan 1.Körfez Metroloji Foru-
mu’na katıldı.
Körfez Metroloji Forumu ilk kez Körfez Endüstriyel Danış-
manlık Organizasyonu (GOIC), Katar Çevre Bakanlığı, Körfez
Ülkeleri Metroloji Birliği (GULFMET), Körfez Ülkeleri İşbirliği
Organizasyonu (GCC) ve Katar Standartlar ve Metroloji Ku-
rumu (QS) organizasyonuyla Katar’ın Doha kentinde yapıldı.
Dünyada ve Körfez bölgesinde metroloji alanı ile doğru-
dan ilgili yöneticiler, uzmanlar, araştırmacılar ve teknik per-
sonel arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlama amacıyla
düzenlenen forumda TÜBİTAK UME’yi, enstitünün tarihsel
gelişimini anlatan bir sunum da yapan Enstitü Müdürü Dr.
Mustafa Çetintaş temsil etti.
Forumda ayrıca metroloji organizasyonlarının dünyadaki
kalbi niteliğindeki Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu
(BIPM) Müdürü Dr. Martin Milton, Asya Pasifik Metroloji Birli-
ği (APMP) Başkanı Dr. Peter Fisk, Uluslararası Yasal Metroloji
Bürosu (BIML) Müdürü Dr. Stephen Patoray ve Kore Bilim ve
T Ü B İ T A K U M E
Standartlar Araştırma Enstitüsü temsilcisi de metrolojide
küresel ilerlemelere yönelik birer konuşma yaptı.
Organizasyonu gerçekleştiren kurumların üst düzey yö-
netici ve uzmanlarının da katıldığı forumda metrolojinin
geleceği, medikal, biyoloji, çevre gibi yeni metroloji alanları,
nanoteknolojiler, metroloji ve kalite uygulamaları, petrol ve
gaz sanayisinde ve diğer anahtar sektörlerde metroloji, ya-
sal metrolojinin topluma etkileri ve farklı ülkelerden metro-
loji alanına dair örnek uygulamalar ele alındı.
Metrolojinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik
uluslararası işbirliği, GCC içinde metroloji faaliyetlerinin
koordinasyonu, bu alanda uygun hukuki, yasal ve bilimsel
zeminin geliştirilmesinin de değerlendirildiği forumda eş
zamanlı olarak çeşitli konularda çalıştay ve tartışma panel-
leri de düzenlendi.
Körfez Metroloji Forumu, bölgede metroloji alanında yeni
işbirliklerin kurulmasına yönelik temaslarda bulunulması
açısında büyük önem taşıyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook