TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 38

38
Bülten
ŞUBAT
2016
T Ü B İ T A K U M E
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze
Kalibrasyon Müdürlüğü binasında TÜBİTAK
UME’nin katkılarıyla Kuvvet ve Sertlik Bloğu
Kalibrasyon Laboratuvarları kuruldu.
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı çerçevesin-
de, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜ-
BİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü işbirliği ile
gerçekleştirilen Kuvvet Kalibrasyon ve Sertlik
Bloğu Kalibrasyon Laboratuvarları 11 Ocak
2016 tarihinde düzenlenen törenle hizmet
vermeye başladı.
Törene TÜBİTAK UME Müdürü Mustafa Çe-
tintaş, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Baş-
kanı Ömer Sönmez, Kalibrasyon Grup Başkanı
Abdulmuttalip Aktoğ, Gebze Kalibrasyon Mü-
dürü Ali Can Kuyrukluyıldız, Proje yürütücüle-
ri Dr. Sinan Fank, Cihan Kuzu’nun yanı sıra, il-
gili daire müdürleri ve teknik personel katıldı.
Türkiye’de otomotiv, uzay, uçak, gemi inşa,
makine, metal ve kimya gibi bir çok sektörde
mekanik parçalar, sistem gövdesi, yapı demir
çelikleri, sac, plastik boru, kablo, emniyet ke-
meri ve benzeri malzemeler üretiliyor. Söz ko-
nusu laboratuvarlar, bu malzeme ve ürünlerin
performans ve güvenlik testlerinde kullanılan
çekme - basma ve sertlik makinelerinin doğ-
ruluğunu tespit etmek amacıyla kullanılan
test makinelerine, yapılacak kuvvet ölçme ci-
hazları ve sertlik blok mastarları kalibrasyon-
larıyla referans teşkil edecek.
Laboratuvarlarda proje ve yazılımları ta-
mamen özgün bir tasarım ile yüzde yüz yerli
olarak gerçekleştirilen toplam 4 adet kuvvet
kalibrasyon makinesi ve 2 adet sertlik kalib-
rasyon makinesi bulunuyor. TÜBİTAK UME’nin
bilgi birikimini paylaşarak gerçekleştirdiği bu
teknoloji transferi çalışması kuvvet ve sertlik
alanlarında sanayinin ihtiyaçlarına TSE bün-
yesinde cevap verilmesi ve bu kapsamda
gerçekleştirilecek kalibrasyonları izlenebilirlik
zinciri altında güvenceye alması açısından da
büyük önem taşıyor.
TÜBİTAK UME’den TSE’ye İki Yeni Laboratuvar
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook