TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2016 yılı Kümelen-
me Çağrısı’na sunulmak üzere, TÜBİTAK MAM koordinatör-
lüğünde hazırlanmakta olan Nanoteknoloji Kümelenmesi
proje önerisi kapsamında savunma, sağlık, enerji, otomotiv,
tekstil, inşaat, elektronik sektörlerine yönelik düzenlenen
“Nanoteknoloji Kümelenmesi-Sektörel Çalıştaylar” TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İki hafta süren, nanoteknoloji konusunda faaliyet göste-
ren kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ça-
lıştaylarda, kümelenme kapsamındaki sektörel proje öne-
rilerinin hedefleri görüşülerek, iş planları ve bütçe planları
hazırlandı.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme Başkan Yar-
dımcısı Dr. İbrahim Bekar, çalıştayın üçüncü ayağını gerçek-
leştirdiklerini belirterek, nanoteknolojiyle ilgilenen 51 aktif
firmanın bulunduğunu ifade etti. Bekar konuşmasında, “Bu
çalıştaylar ülkemizde üretilen ürünlerin katma değerini artı-
racak. İhracat yaptığımız ürünlerin ortalama kilogram başı
bir dolar civarında katma değeri var. AB standartlarında bu
3,5-4 dolara kadar çıkıyor. Katma değeri artırabilmemiz için
yüksek teknolojileri üretim sistemine entegre etmemiz la-
zım” dedi.
“Nanoteknoloji Kümelenmesi-Sektörel
Çalıştayları” TÜBİTAK MAM’da Düzenlendi
TÜBİTAK MAM ile Uganda Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurulu ara-
sında işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla, 2015 yılında ya-
pılan karşılıklı görüşmelerin devamı olarak, Yer ve Deniz Bilimleri
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman, Doç. Dr. Serdar Öza-
laybey ve Dr. Ümit Avşar’dan oluşan heyet, Uganda’yı ziyaret etti.
Uganda jeotermal kaynaklarının enerji üretiminde kullanılabil-
mesi için fizibilite çalışmasının ön görüşmelerinin amaçlandığı
bu ziyarette önce UNCST Başkanı Theresa Sengooba ve heye-
tiyle, daha sonra ise Maliye Bakanlığı Müsteşarı Betty Kasimbazi
ve Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Spor Bakanı Prof. Dr. Sandy Stevens
Tickodri-Togboa ile görüşmeler yapıldı. Enerji Bakanlığı altında
yeni oluşturulan Jeotermal Enerji Biriminden uzmanların eşlik
ettiği iki gün süren bir teknik gezi ile Doğu Afrika Rifti (Afar Rifti)
üzerinde bulunan Buranga ve Katwe’deki jeotermal sahalarda in-
celemelerde bulunan YDBE heyeti, izlenimlerini UNCST yetkilileri
ile paylaştı.
IDB temsilcisinin de hazır bulunacağı, Mart ayında yapılması
planlanan toplantıda proje detayları ve modeli üzerinde görüşü-
lecek.
MAM, Uganda Jeotermal Sahalarında İncelemelerde Bulundu
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook