TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİLGEM ve MÜSİAD Atölye Çalışması
TÜBİTAK BİLGEM Yılmaz Tokad Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen TÜBİTAK BİLGEM ve MÜSİAD Atölye Çalışma-
sı’na TÜBİTAK BİLGEM BaşkanYardımcıları, Enstitü Müdürleri
ve TÜSSİDE Enstitü Müdürü; MÜSİAD’a bağlı firmalardan ise
Genel Müdürler, Ar-ge Müdürleri, Danışmanlar ve Koordina-
törler katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM’in, genel yapısı, ürün ve çözümlerini an-
latan sunumundan sonra MÜSİAD firmaları tanıtım sunum-
larını gerçekleştirdiler. BİLGEM ve MÜSİAD yetkilileri, olası
işbirlikleri ve teknoloji transferi üzerine fikir alışverişinde
bulundular. Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş, Teknopa-
las İleri Teknoloji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., Erlab Yazılım
ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş., Harita Sitesi Bilişim Tek-
nolojileri Sanayi Ticaret Ltd.Şti., C Tech Bilişim Teknolojileri
San. ve Tic. A.Ş., Vardata Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Öncü
Güvenlik Sistemleri A.Ş., Digilera Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.,
Bilgi Sistemleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Empatik İnsan Kay-
nakları Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti., TURKCELL firmaları
ile görüşme yapıldı.
GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi
TÜBİTAK BİLGEM, GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi başlan-
gıç toplantısı kapsamında TUSAŞ’lı yetkilileri ağırladı.
Program, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiş olan
ARINC653 uyumlu Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin (GzİS)
TUSAŞ tarafından geliştirilmiş olan Sayısal Uçuş Kontrol Bil-
gisayarı’na (SUKB) entegrasyonu ve HÜRKUŞ IronBird Test
Ortamında teknoloji demonstrasyonunu kapsayan projenin
başlangıç toplantısı niteliğinde gerçekleşti. Bu doğrultuda,
SUKB Projesi kapsamında geliştirilen Otopilot Sisteminin,
HÜRKUŞ uçağına ve Milli Muharip Uçak (TF-X) gibi geliştiri-
lecek yerli platformlara entegre edilmesi planlanıyor.
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) GİS
Proje Ekibiyle gerçekleşen toplantıya TUSAŞ’ı temsilen Gü-
ray Yıldız, Koray Özel, İsa Çalış ve Murat Vural katıldılar.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook