TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Teknokent yöneticileri, çalışanları ve teknokentlerde fa-
aliyet gösteren firma temsilcilerinin birbirleri ile tanışabil-
meleri amacıyla, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK)
tarafından geçen yıldan bu yana düzenlenen Kahve Günü
Etkinlikleri’ nin 8.si Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ nde
gerçekleşti.
Etkinliğe TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, Sakarya Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin
Engin, Kocaeli Teknopark Genel Müdürü Sadık Semizoğlu,
ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, Teknokent
çalışanları ve teknokentler bünyesinde faaliyet gösteren çok
sayıda firmanın temsilcileri katıldı.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, böylesi
toplantılarda asıl amacın geniş bir network oluşturmak ol-
duğuna dikkati çekti. Kocaeli Teknopark Genel Müdürü Sa-
dık Semizoğlu da teknoparklar arasında çok önemli bir da-
yanışmanın olduğunu vurguladı. Bakanlığın da bu konuda
aynı hassasiyeti gösterdiğinin altını çizdi. Sakarya Teknopark
Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ise firmalardan tekno-
park yöneticileriyle daha fazla iletişim kurmalarını istedi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, geçen yıl kendi içlerinde işbirliklerini geliştirmek
için başlattıkları kahve günü etkinliklerinin illerinin dışına
taştığını kaydetti. Çömlek, “Kocaeli ve Sakarya derken 8.’si
bugün Bursa’da yapılıyor. Biz gayet rahat bir şekilde firma
yetkililerinin bu etkinliklerde birbirleri ile tanışmalarını
amaçladık. Şu anda kendi içimizdeki firmalar birlikte ciddi
çalışmalar yapıyorlar. Teknoparklar bugün 63’e ulaştı. 100’e
çıkmasını hedefliyoruz. Biz Türk toplumu olarak dokunarak,
görerek iş yapmayı severiz. O yüzden bir araya gelmek, Tek-
nokentlere gezi düzenlemek gerekiyor. Biz bu buluşmaları
çok önemsiyoruz” diye konuştu.
Etkinlik, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi gezisiyle son
buldu.
Teknokent Yöneticileri
Kahve Günü’nde Buluştu
Newyork ve Viyana’da MARTEK
Ofisleri Açıldı
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), REPREX ortaklığı
ile Newyork ve Viyana’ da teknokent firmalarının kullanımı-
na yönelik ofisler açtı.
Sadece TÜBİTAK MARTEK değil, tüm ar-ge ekosisteminde-
ki firmaların kullanımına açılan ofisler firmalara pazarlama
ve networking hizmetleri sunacak. Ayrıca bu hizmetlerden
faydalanan firmalar, söz konusu ofisleri kendi irtibat nokta-
ları şeklinde de kullanabilecekler.
2016 yılı içerisinde MARTEK ve REPREX ortaklığıyla Bue-
nos Aires ve Tokyo’da da ofis açılması planlanıyor. Bu şekilde
ülkemiz ar-ge firmalarının düşük maliyetler ile uluslararası-
laşma çalışmalarına destek verilmesi amaçlanıyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook