TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 34

34
Bülten
ŞUBAT
2016
Teknopark İstanbul’da TÜSSİDE desteğiyle düzenlenen
“Bilişim Sektöründe Yerli Katkı Payı Ölçülmesi”Paneli’ne TÜS-
SİDE Müdürü Tezer Battal ve Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Araştırma Grubu katıldı. Panelde yazılım ve bilişim alanında
yerlilik oranının ölçülebilmesine yönelik geliştirilecek yön-
tem ve teknikler tartışıldı. Üniversite, sanayi, kamu ve sivil
toplum kuruluşlarının söz aldığı panelde, farklı uzmanlık
alanlarının tecrübeleri ile Türkiye için söz konusu alanda ne-
ler yapılabileceği konuşuldu.
Panelin açılış konuşmalarını Teknopark İstanbul Genel Mü-
dürü İsmail Arı ve İstanbul Sanayii Odası’ndan Hakan Altınay
yaptı. Başkanlığını Tezer Battal’ın yaptığı “Yazılım Sektörü
Genel Değerlendirme ve Yerli Katkı Payı Oranları”oturumun-
da Cemil Sağıroğlu (TÜBİTAK – BİLGEM YTE), Doç. Dr. Metin
Çancı (Okan Üniversitesi), Abdül Halim Zaim (İstanbul Tica-
ret Üniversitesi) ve Mustafa Kayer (YASAD) panelist olarak
söz aldılar.
Bilişim Sektöründe Yerli Katkı
Payı Ölçülmesi Paneli
“Yerli Katkı Payı Ölçümleme Metodları” başlıklı oturuma
ise Prof. Dr. Metin Türkay başkanlık etti. Bu oturumda ise Ah-
met Bilgen (FIT Solutions), Dr. Cüneyd Fırat (C-Tech), Doç. Dr.
Mustafa Ergen (MiSONE A.Ş.) ve Hikmet Kangal (SSM) pane-
list olarak görüşlerini katılımcılar ile paylaştılar.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güven-
liği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’ndan (İS-
GÜM) gelen bir heyet TÜBİTAK BUTAL’ı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen
test ve analizler ile hizmet kabiliyetlerimiz hakkında TÜBİ-
TAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ve diğer yetkililer tarafın-
dan heyet üyelerine bilgiler verildi.
Heyet ile gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca BUTAL ile İS-
GÜM arasında yapılabilecek işbirliklerine ilişkin odak konu-
lar ele alınarak, çeşitli alanlarda ileriye yönelik gerçekleştiril-
mesi düşünülen faaliyetler gündeme getirildi.
İSGÜM Heyeti BUTAL’ı Ziyaret Etti
Panelde yazılım ve bilişim alanında yerlilik oranının ölçülebilmesine yönelik geliştirilecek
yöntem ve teknikler tartışıldı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook