TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 5

5
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
15 TÜBİTAK Standını Ziyaret Etti
İ
DEF 2015 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarının açı-
lışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin milli savunma sa-
nayini kurma çalışmaları çerçevesinde şu anda yüzde 54
oranında dışa bağımlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, 2023’e gelindiğinde dışa bağımlılı-
ğı tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. “Savunma
sanayinde bundan sonraki hedefimiz özgün tasarımdır. Şu
andaki tüm projelerimiz de buna yöneliktir” diye konuşan
Erdoğan, şunları söyledi:
“Sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımız elbette
sadece savunma sanayi ile sınırlı değil. Yerli çip üretimin-
den, yerli tasarım otomobile, yüksek hızlı tren lokomotifle-
rinden hidro elektrik güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine
kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımız sürüyor.”
Erdoğan, Altay tankı ile son aşamaya gelindiğini ve ya-
kında seri üretime geçileceğini bildirdi. İnsansız hava uçağı
projelerinde de son aşamaya gelindiğini hatırlatan Erdo-
ğan, 100’e yakın askeri gemi ve karakol botunun üretilerek
Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildiğini kaydetti.
“Eski Türkiye artık geride kaldı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık eski Türkiye’nin geride
kaldığını, Cumhurbaşkanının ilk defa halkın oylarıyla be-
lirlendiğini belirterek, törene katılan vatandaşlardan milli
iradeye sahip çıkmaları için destek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5 yıllık başkanlık sistemi
veya 5+5 yıllık başkanlık ile Türkiye hiçbir zaman denetim-
den uzak olmayacaktır. Parlamento yine olacaktır. Bu parla-
mento şüphesiz ki başkanı da yönetimini de yine denetle-
yecektir. Verdiği yetkinin dışında herhangi bir adım atarsa
hesaba rahatlıkla çekebilecektir. Başkanlığa talip olan kişi
de önünde 5 yıllık artı 5 yıllık süre olduğunu biliyor tüm
planını programını da ona göre yapıyor, ekibini de buna
göre kuruyor. Türkiye’nin 12 yılda 3 kat büyümesi cumhu-
riyet döneminin tamamında yapılanların kat be kat üzerin-
de hizmet ortaya konulması işte bu istikrar ve güven iklimi
sayesindedir” dedi.
C
umhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK Standında
Açılış töreninden sonra incelemelerde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK standını gezerek projelerle il-
gili bilgi aldı. Ziyarette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TÜBİTAK Başkan Ve-
kili Mehmet Çelik, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır
Tunaboylu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve
TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak hazır bulundu.
Bu yıl İDEF Fuarı’na TÜBİTAK’ı temsilen SAGE (Savunma
Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim
ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) ile
MAM (Marmara Araştırma Merkezi) katıldı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook