TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 8

8
Bülten
MAYIS 2015
E n e r j i Ü r e t i m i n d e M i l l i T e k n o l o j i D e v r i m i
Enerji Üretiminde Milli
Teknoloji Devrimi
Milli Güneş Enerjisi Santral Teknolojisi (MİLGES), Milli Hidroelektrik Santral Teknolojisi (MİLHES),
Yüksek Gerilim Doğru Akım Teknolojisi ( YGDA) ve Milli Türbin Kanadı Teknolojisi (MİLKANAT)
projelerinin başlangıç töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik ve kurum yöneticilerinin katılı-
mı ile gerçekleştirildi.
A
çılış töreninde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Türkiye’nin bütün yerli kaynaklarının, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının önünün çok hızlı bir şekilde
açılması gerektiğini belirterek, enerji sektörünün, ülkenin
ekonomik büyüme rakamlarından daha hızlı büyümesi ge-
rektiğini vurguladı.
Yerli kaynaklar ve yerli üretim desteklenirken, cari açığa
olumsuz etki yapacak yatırım harcamalarına dikkat edil-
mesi gerektiğini belirten Bakan Yıldız, “Türkiye’de yaklaşık
yılda üretimi dağıtımı ve bütün donanımlarıyla beraber,
yeri geliyor 12 milyar dolarlık, yeri geliyor 8-9 milyar dolar-
lık yatırım yapıyoruz. Biz bu pazarı, böyle bir talebi oluştur-
muşsak, arzın mutlaka milli kaynaklarımızla beraber oluş-
ması lazım” ifadelerini kullandı.
Yerli üretimin gelişmesi için gerekirse ithal maliyetinin
üzerinde de olsa üretim yapılabileceğini söyleyen Yıldız,
“Yerli üretim yapmak lazımsa, milli duruş sergilemek lazım-
sa, buna borcu olanlar yalnızca Enerji ve Sanayi Bakanlıkla-
rı değil. Akademisyenler, aydınlar, özel sektör, sanayiciler”
diye konuştu. Nükleer enerji konusuna da değinen Yıldız,
şunları söyledi:
“Biz 3. nükleer güç santralleriyle alakalı şu anda mevcut
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook