TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 7

7
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
MAMTARAFINDAN SERGİLENEN ÜRÜNLER
• İHA ve istihbarat cihazları için yakıt pilleri
• Kalipatron Tabanlı Uygulamalar
• Parmak İzi Tozu
• Biber Gazı ve Sis Bombası
• Oled
• KBRN Sistemleri
• Akıllı Askeri Elbiseler
• Solar Transdüsör
• Duvar Arkası Görüntüleme
• Lidar Lazer Algılama
• Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Çok Katmanlı
Kompozit Paneller
• İnstant Çay
• Biyosensör Cihazı
SAGE TARAFINDAN SERGİLENEN ÜRÜNLER
• SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat)
• HGK (Hassas Güdüm Kiti)
• KGK (Kanatlı Güdüm Kiti)
• NEB (Nüfuz Edici Bomba) (MK-84)
• NEB (Nüfuz Edici Bomba) (MK-83)
• SOM-J
• iHASS (İnsansız Hava Aracı Silah Sistemi)
• Isıl Pil ve diğer alt sistem ürünlerimizden bazıları
BİLGEMTARAFINDAN SERGİLENEN ÜRÜNLER
BİLGEM UEKAE
1. SGS EFD18A, YTA, Wİ-Fİ ve VETESİS Cihazı
2. MILSEC 3, MİLSEC 4, AGC-G/IPKC-G, IPKC-T, SIR/S,
VERISAR cihazları ve KAYC/SN, ESYA SM, KERMEN Yazı-
lımları
3. Biyolojik Ajan Tanı Sistemleri
BİLGEM BTE
4. MGR ve SRC400
5. ATCSİM (Hava Trafik Kontrol Simülatörü)
6. GİS ve HATS
7. ETMTS-3 (MERT)
8. BTBM, SOTA, SOTAS
9. DATAS ve DAKA-Y
10. TAKSİS PROJESİ
BİLGEM İLTAREN
11. DATAS ve DAKA-Y
12. TAKSİS PROJESİ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook