TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 10

10
Bülten
MAYIS 2015
T e m e l B i l i m l e r i T e r c i h E d e n Ö ğ r e n c i l e r e M a a ş G i b i B u r s
Temel Bi l imler i Tercih Eden
T
ÜBİTAK Bilim Kurulunun 241 sayılı toplantısında alınan
kararla, TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programında
değişikliğe gidilerek, lisans eğitiminde Temel Bilimleri se-
çen öğrencilere verilecek burs kapsamı genişletildi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) Bilim Kurulu’nda, temel bilimlere teşvikin artırıl-
ması amacıyla ilk 10.000 kişiye kadar verilen bursların ilk
25.000’e yükseltilmesine ve burs miktarlarının yeniden dü-
zenlenmesine karar verildi.
TÜBİTAK Bilim Kurulu verilecek burs miktarlarını
aşağıdaki şekilde belirledi.
1- Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya
Uluslararası Proje Yarışmasında, Ülkemiz adına birincilik,
ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız
yerleşme hakkını kullanarak veya ÖSYM tarafından yapılan
Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) MF puan türünde ilk
5.000 kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyo-
loji bölümlerine yerleşenler ile Yükseköğretime Geçiş Sına-
vı’nda (YGS) YGS-1 puan puan türünde ilk 5.000 kişi arasın-
da yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji,
arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk
dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğren-
cilerine aylık 2.000 TL burs verilir.
2- MF puan türünde sıralamada 5.001 ile 10.000 (on-
bin) kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik,
kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşenler ile Yükseköğreti-
me Geçiş Sınavı’nda (YGS) YGS-1 puan türünde ilk 5.001 ile
10.000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sos-
yoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat
tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen
örgün lisans öğrencilerine aylık 1.500 TL burs verilir.
3- MF puan türünde sıralamada 10.001 ile 20.000 kişi
arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya
ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine
aylık 1.000 TL burs verilir.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook