TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 4

4
Bülten
MAYIS 2015
C u m h u r b a ş k a n ı E r d o ğ a n , İ D E F ’ 1 5 T Ü B İ T A K S t a n d ı n ı Z i y a r e t E t t i
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF’
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın (İDEF’15) açılışını
gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK
standını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook