TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 3

TÜBITAK
20
Bakan Işık: “AB ile Entegrasyon Sürecinde
Kapatabildiğimiz Tek Fasıl ‘Bilim ve Araştır-
ma’ Oldu”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
insansız hava araçlarının ilerde pek çok
alanda kullanılacağını belirtti.
TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik,
Komite Üyelerine hitaben yaptığı konuşmada,
“2004-2014 yılları arasında sanayiye verdiği-
miz desteklere baktığımızda 5 bin 734 firmayı
destekledik” dedi.
TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr.
Mehmet Çelik “TÜBİTAK’ın Teknolo-
ji, Yenilik ve Girişimcilik Alanların-
daki Destekleri” konulu bir bildiri
sundu.
Temel Bilimleri Tercih Eden
Öğrencilere Maaş Gibi Burs
18
Sf.10
Sf.12
İÇİNDEKİLER
4
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
30
31
33
34
35
36
37
38
39
39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF’15 TÜBİTAK Standını Ziyaret Etti
Enerji Üretiminde Milli Teknoloji Devrimi
Temel Bilimleri Tercih Eden Öğrencilere Maaş Gibi Burs
Konmak 2015 Endüstri Zirvesi
Yenilik Atılımının Odağında Özel Sektör Yer Alıyor
TEYDEB Değerlendirme Kurulu Üyeleri Bilgi Günü
Savunma Sanayimize Verdiğimiz Destek 300 Milyon Lirayı Aştı
Teknoloji Seferberliği İçin TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD İşbirliği
Geleceğin Yarışçıları Yarıştı
“Türk Sanayisi İçin Ufuk 2020” Etkinliği Gerçekleştirildi
Elazığ BilimMerkezi Açıldı
Türkiye’de 15 İlin Gürültü Haritası Hazırlanıyor
Cezayir Heyeti TÜBİTAK’ta
Patlayıcılara TÜBİTAK Zırhı
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Ekonomiye Geri Kazandırılıyor
Dünya Metroloji Günü Etkinlikleri
ULAKNET Çalıştayı’nın Dokuzuncusu Düzenlendi
TÜBİTAK MARTEK’de Ekonomi Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Günü
Evrensel Kulak Simülatörü ve İşitilemeyen Sesin Algılanması İçin Metroloji
EURAMET 2015 Etkinliği
TÜSSİDE’den DAP Bölge Kalkınma İdaresine Stratejik Destek
Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi
MAM’dan BUTAL’a Ziyaret
Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı İşbirliği Projesi
TÜBİTAK Çalışanlarına Göz Sağlığı Taraması
14
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook