TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 12

12
Bülten
MAYIS 2015
K o n m a k 2 0 1 5 E n d ü s t r i Z i r v e s i
Konmak 2015 Endüstri Zirvesi
T
ÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, KTO-TÜYAP
Uluslararası Fuar Merkezinde sanayiciler, akademisyen-
ler ve öğrencilerin katılımı ile yapılan etkinlikte “TÜBİTAK’ın
Teknoloji, Yenilik ve Girişimcilik Alanlarındaki Destekleri”
konulu bir bildiri sundu.
“Konmak 2015 Endüstri Zirvesi”kapsamında 30.04.2015
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr.
Mehmet Çelik, “TÜBİTAK’ın temel olarak üç görevi bulun-
makta. Birincisi bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının
oluşturulmasında hükümete yardımcı olmak. İkincisi üni-
versite, kamu ve özel sektör Ar-Ge projelerini desteklemek
ve nitelikli bilim insanı yetiştirilmesini teşvik etmek. Diğeri
de bizzat Enstitüleri vasıtasıyla yüksek katma değerli Ar-Ge
projeleri yapmak” dedi.
Son yapılan BTYK’nın 28. toplantısında doğrudan sa-
nayiye yönelik olarak 2 önemli karar alındığını ifade eden
TÜBİTAK Başkan Vekili Mehmet Çelik, “Bunlardan biri özel
sektörde de doktora sahiplerinin istihdamının artırılmasına
yönelik teşvikler geliştirilmesi. Bu konudaki çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık. Bir diğer karar ise KOBİ’lerimizin, Ar-Ge yo-
ğun başlangıç firmalarının uluslararası pazarlara açılması için
geliştirilecek Uluslararası Kuluçka Merkezi’ne yönelik olarak
alındı” şeklinde konuştu. Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Memnuniyetle belirtmek isterim ki, hem alınan BTYK
kararları hem de bu kararların ekseriyetle ve büyük bir hız-
la gerçekleştirilmesi ile son üç yılda yenilik ve girişimcilik
ekosisteminde önemli bir canlanma yaşıyoruz. Örneğin,
TÜBİTAK’a yapılan endüstriyel projelerin başvuru sayıları
2008-2011 yılları arasında durağanlık, hatta hafif bir gerile-
me gösterirken; son üç yılda 2 kat arttığını ve artış eğilimi
gösterdiğini görüyoruz.”
Sunumunda TÜBİTAK’ın Konya iline verdiği destekler
hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Çelik, “2014 yı-
lında Konya ilimizin yararlandığı özel sektör desteklerinin
teknolojik alan dağılımına baktığımızda ise 3 alanın öne
çıktığını görüyoruz. Makina-İmâlat Teknolojileri alanı 32
proje ve 3,5 milyon TL hibe destek ile ilk sırada yer alıyor.
Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Otomotiv alan-
larında yoğunlaşma yaşandığını görüyoruz. Sağlık, Bilişim,
Enerji, Metal Sanayi ve Madencilik, İnşaat alanlarında da
3’er proje olmak üzere toplam 15 proje desteklenmiş ve 1,4
milyon TL hibe destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sek-
reteri Dr. Vedat Sinan Tandoğan “TÜBİTAK Girişimcilik Des-
tek Programları” başlıklı bir sunum yaparak TEYDEB destek
programları ile oluşturulan girişimcilik ekosistemi hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Etkinlik, TÜBİTAK TEYDEB Baş-
kan Vekili Mehmet Aslan, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Alper Şeker, Dr. Sinan Tandoğan ve Mali Denetleme ve Söz-
leşmeler Müdürlüğü uzmanlarından Sinan Özer’in sanayi-
cilerinin sorularını cevaplandırması ile sona erdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook