TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 42

Robotları Eğiten Beyin “Robo Brain”
Güneş Sistemi Arkeoloğu Hedefine İndi
“Merhaba! Benim adım Robo Brain. Ben bir
robot beyniyim. Robotların eğitiminden so-
rumluyum. Kavramları internetten araştırarak
öğrenirim. Farklı dillerde hazırlanmış metinle-
ri, görüntüleri, videoları anlar ve yorumlarım.
Sensörlerimle sürekli insanları izler ve onlarla
etkileşerek her gün yeni şeyler öğrenirim.”
10 yıl önce bir kuyrukluyıldızı incele-
mek üzere Dünya’dan fırlatıldı. Bilimsel
ekipmanların dışında, insanlığın bitmek
bilmeyen merakını da içinde barındıran
Philae, sonunda küçük hedefine vardı.
Şimdi ise Güneş Sistemi’nin erken dö-
nemlerine ait izler için bir kuyrukluyıl-
dızın yüzeyinde. Güneş Sistemi’nin olu-
şumu, Dünya’daki suyun kökeni ve belki
de hayatın başlangıcı konusunda bize
ipuçları verecek.
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Bülten
42
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44
Powered by FlippingBook