TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 24

24
Bülten
TÜBİTAK,
E-Kitap ve E-Ders Çağrısı Açtı
Eğitim ve öğretimin her aşamasında akademik kaynak
eksikliğinin giderilmesi, modern araçlarla zenginleştirilen
ders materyallerinin tüm öğrencilerin erişimine sunulması
ve eğitim kalitesinin artırılmasına destek amacıyla TÜBİTAK
tarafından iki farklı çağrı programı başlatıldı. TÜBİTAK Bilim
ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü’nün açtığı
“5000-Akademik e-Ders” ve “5000-Akademik e-Kitap” çağrı-
ları ile e-Kitap ve e-Ders içerikleri desteklenecek.
Çağrı programları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğren-
cilerine yönelik Türkçe kaynaklar artırılacak ve ders mater-
yali havuzu oluşturulacak. Aynı zamanda akademisyenlerin
Türkçe eser yazmaları teşvik edilecek. Böylece zengin içeriğe
sahip akademik kaynakların çeşit ve niteliği artırılacak. TÜBİ-
TAK’ın başlattığı program sonunda ortaya çıkacak ders mal-
zemeler, çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine açılacak
ve ücretsiz kullanılabilecek. Hazırlanacak eserlerden aynı za-
manda öğretim elemanları da yararlanabilecek.
TÜBİTAK, öğrenciler için akademik e-Kitap ile videolardan oluşan e-Ders içerikleri hazırlatacak.
TÜBİTAK tarafından dijital eğitim içeriği hazırlayacak olanlara 120 bin liraya kadar destek verilecek.
e-Kitap ve e-Dersler zengin içeriğe sahip olacak
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanacak e-Kitap ve e-Dersler zen-
ginleştirilmiş içeriğe sahip olacak. Dijital eğitim içeriklerinde
derslerin anlatımına yardımcı olması amacıyla özgün çizim,
animasyon, simülasyon, sunum, deneyler, fotoğraf, proje
tabanlı öğrenim teknikleri, video ile etkileşimli uygulamalar
kullanılacak.
120 bin liraya kadar destek verilecek
Çağrı kapsamında e-Kitap ve e-Ders hazırlamak amacıyla
başvuru yapacak kişilerin, en az doktora derecesine sahip
olmaları, dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü
düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmaları şartı aranı-
yor. TÜBİTAK’ın projeye vereceği destek miktarı, çağrının içe-
riğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek. Akademik
e-Kitap ve e-Ders çağrıları kapsamında telif bedeli hariç 120
bin liraya kadar destek sağlanacak. TÜBİTAK, hazırlanacak e-
Kitaplar için eser sahiplerine toplam 50 bin liraya kadar, e-
Ders için ise 15 bin liraya kadar telif ödeyecek.
Proje başvuruları en geç
31 Aralık 2014
tarihine kadar yapılabilecek
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook