TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 15

15
konuştu ve tesisin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ettiğini ifade etti.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise "Geldiğimiz
noktada artık çalışmalarda bir farklılaşmaya gitmek, vites
büyütmek durumundayız. Bugün temelini atacağımız tesis
bile aslında Türkiye’nin nereden nereye geldiğine bir örnek.
Biz normalde temel atma törenlerine fazla vakit bulamayız.
Hele 7 milyon yatırım bedelli, diğer müştemilatıyla biraz
daha fazla olacak bir yatırımın temel atma törenine iki baka-
nın katılması çok rastlanan bir şey değildir. Ama bu yatırım,
Türkiye’nin savunmada dışa bağımlılığını azaltacak, kendi
askeri kapasitesini yükseltecek, Türkiye’ye yönelik riskleri ve
tehditleri bertaraf edecek bir hayırlı yatırımsa, o zaman işte
iki bakan gelir bu temel atma törenine katılır" dedi.
TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojide Türkiye’nin amiral gemi-
si olduğunu anlatan Işık, sözlerine şöyle devam etti: "Biraz
önce sayın bakanımızla birlikte TÜBİTAK’ın savunma sanayii-
ne yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili çok kısa bir brifing aldık.
Adeta sadece başlıklar ve amaç içerisine dayanan bir brifing
aldık. Düne kadar gıpta ile izlediğimiz pek çok projeyi bugün
TÜBİTAK olarak biz hayata geçiriyoruz. Türkiye bu bölgede
kesinlikle dünyanın en güçlü savunma sanayilerinden biriyle
ancak huzur ve güvende olur. Bu Enerjetik Malzemeler Sen-
tez ve Karakterizasyon Laboratuarı’nı ülkemize kazandırdığı-
mız zaman, özellikle bu patlayıcı maddeler üzerinde Türkiye
dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacak. Dünyanın ilk 5-6 ül-
kesinden biri konumuna geleceğiz.”
Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altun-
başak, “Kararlılığı, duyarlılığı, performansını tam dengede
tutabileceğimiz enerjik maddeleri yapmak istiyoruz bu la-
boratuvarda. Burada bir parantez açıp Ulusal Lab’ın anlamı-
nı da anlatmak istiyorum. Bakın bunu bir üniversite labora-
tuvarında güvenlik açısından yapamazsınız. Ayrıca, burayı
idare ettirmek için gereken finansman da oldukça yüksek
olduğu için, işte ulusal lablar bu iş için. Üniversitelerimizde
yapılamayacak kadar pahalı veya stratejik veya güvenlik ge-
rektiren konularda biz ulusal labları TÜBİTAK’ın lablarına çek-
meye çalışıyoruz. Bu lab sayesinde enerjetik malzemelerin
kombinasyonu, sentezi, karakterizasyonu, prosesinin geliş-
tirilmesine, bütün bu faaliyetlerin hepsini Türkiye’de de en
iyi şartlarda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız”dedi.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, Büyük Türkiye ve
2023 hedeflerine bugün yapacakları törenin de çok anlamlı
bir katkı ve zenginlik sunduğunu belirterek “Biz, bir büyük
millet ve büyük devlet olarak her alanda, cumhuriyet ile baş-
layan süreçte kazanımlarımızı daha iyiye ve ileriye götürme
kararlılığında bugün çok önemli bir adımı ve atılımı gerçek-
leştiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, birlikte bu-
tona basarak Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizas-
yon Laboratuarı’nın temelini attı.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook