TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 32

32
Bülten
9 Ekim 2014 tarihinde alınmaya başlanan proje önerileri
için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014, saat 17:00 olarak be-
lirlendi. Proje önerilerinin TÜBİTAK SAVTAG grubuna elden
teslim edilmesi gerekiyor.
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Grubu (SAVTAG), 1007 Programı kapsamında üç ayı çağrı
açtı. “Sonar Geliştirme Projesi”, “Duyarsız Patlayıcı Projesi”
ve “Kızılötesi Dedektör Projesi” başlıklı çağrılarda, ülkemizin
savunma alanında uluslararası rekabet gücünün artırılması,
savaş donanım ve yeteneğini güçlendirici ürün ve projeler
geliştirilmesi hedefleniyor.
Sonar Geliştirme Projesi
Bu çağrı ile denizaltılarda yön ve mesafe ölçümünde
önemli bir donanım olan ‘Sonar Sistemleri’nin millîleştiril-
mesi ve yerli üretimi hedefleniyor. Proje ile, halen dışa ba-
ğımlılığın olduğu bu tür donanımlarda dünya ölçeğinde
teknolojik açıdan yüksek nitelikli ve rekabetçi sistemler elde
edilmesi bekleniyor.
TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik
Teknolojileri Alanında 3 Yeni Çağrı
Duyarsız Patlayıcı Projesi
Milli savaş yeteneğini geliştirmeye yönelik; daha çevreci,
güvenli ve etkin patlayıcı türlerine olan ihtiyacın milli imkân-
larla karşılanması amacını taşıyan bu proje ile daha temiz
üretim teknolojilerine dayalı, tedarik zorluğu yaşanmayan
hammaddelerden duyarsız patlayıcı elde edilmesi hedefle-
niyor. Patlayıcıların darbeye, sürtünmeye vb. etkilere hassa-
siyetinin azaltılması, daha kontrollü, dayanıklı hale gelmesi
bekleniyor.
Kızılötesi Dedektör Projesi
Bu çağrı, gece görüş imkânı tanıyan teknoloji olarak bi-
linen kızılötesi dedektör teknolojileri alanında yeni araştır-
maları özendiren ve bu araştırmalarla, daha önce edinilmiş
olan milli kazanımları ileri noktalara taşımayı amaçlıyor.
Çağrı kapsamındaki projeler ile daha önceki dedektör pro-
jelerinde elde edilen gelişmelerin farklı yöntemlerle daha da
iyileştirilerek yüksek teknolojiye dayalı kızılötesi dedektör
sistemlerinin geliştirilmesi bekleniyor.
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG), 1007 Programı kapsamında açtığı
üç ayrı çağrı ile ülkemizin savaş donanım ve yeteneğini geliştirecek, dışa bağımlılığa son verecek projeleri
destekliyor. Açılan üç çağrıya toplam 41 milyon TL bütçe ayrıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44
Powered by FlippingBook