TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 23

23
Bilim ve Teknolojide
Türk- İngiliz İşbirliği Resmileştirildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın talimatıyla
başlatılan ve koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen
Kâtip Çelebi-Newton Fonu, birçok alanda işbirliği imkanı
sunuyor. Kâtip Çelebi-Newton Fonu ile Türkiye ve İngiltere
arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik eşgüdüm faaliyetlerinin
güçlendirilmesi hedefleniyor. Fon, iki ülke araştırmacılarına
ortak araştırma projeleri, doktora ve doktora sonrası araştır-
macı bursları, araştırmacı değişimi, ortak endüstriyel araştır-
malar gibi imkânlar sunuyor.
2014 - 2018 dönemi için tahsis edilen fon kapsamında,
Türkiye ve İngiltere, eş finansman mantığı ile her yıl için
dörder milyon pound olmak üzere, toplamda yıllık 8 milyon
pound tutarında ortak bir bütçe kullanacak.
Türkiye ile İngiltere arasında, bilimsel ve teknolojik işbirliğinde somut adımlar atmak üzere yürütülen
görüşmeler, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasıyla resmiyet kazandı.
İdari Komite Toplantısı gerçekleştirildi
İşbirliğinin yasal zeminini oluşturmak üzere İngiltere’nin
İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı’nda Kâtip Çelebi-Newton
Fonu I. İdari Komite Toplantısı gerçekleştirildi.
Fon altında oluşturulmaya başlanan ikili işbirliği, burs ve
destek programları ve söz konusu program çağrıları ile ilgili
müzakereler yürütüldü.
Bilgilendirme ve sunumların sonunda, Türkiye’yi temsi-
len TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper KUTAY ve
İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı İnovasyon Grup
Direktörü Sir John O’REILLY tarafından Kâtip Çelebi-Newton
Fonu Mutabakat Zaptı imzalandı. A
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44
Powered by FlippingBook