TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 25

25
Bilim Tüneli Sergisi İstanbul’da
13 yılda, 18 ülkede, 30 şehirde, 10 milyon ziyaretçinin gez-
diği Bilim Tüneli Sergisi; evren, madde, yaşam, karmaşıklık,
beyin, sağlık, enerji ve toplum konularında gelecekte neler
olacağını bugünden öğretiyor. TÜBİTAK’ın da sponsorları
arasında olduğu sergi, son araştırma buluşlarını ve perspek-
tiflerini tanıtıyor.
Max Plank Derneği tarafından düzenlenen “Bilim Tüneli
Sergisi”, 18 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da açıldı. Sergi, 12
Şubat 2015 tarihine kadar açık kalacak. TÜBİTAK’ın da spon-
sorları arasında bulunduğu sergi, bilim ve teknolojiyi labora-
tuvar dışına taşıyor.
Yakın ve uzak gelecekte bilimin doğasında olan olasılıkla-
rın, fırsatların, teknik ve sosyal yeniliklerin altını çizen Bilim
Tüneli Sergisi, başlangıç noktası olarak uluslararası temel
araştırmaları alıyor. Mall of İstanbul’da açılan sergi; giriş bö-
lümü, sekiz konu modülü, etkileşimli merkez ve sonuç bölü-
münden oluşuyor. Giriş bölümü ziyaretçilere, dünyanın ile-
ride göreceği sürekli değişim hakkında fikir veriyor. Merkez
bütün konuları toparlayıp ziyaretçilerin geri bildirimlerine
sunuyor. Sonuç bölümü derin düşünce ile beraber ziyaret-
çilerin Max Planck Enstitüsü hakkında bilgi edinmesini sağ-
lıyor.
Bilim ve yeniliklerin küreselleşmesini referans noktası
olarak alan Bilim Tüneli Sergisi’ndeki multimedya gösterisi,
ziyaretçileri bilim ve yeniliklerin önemi hakkında bilgilendi-
rerek araştırma yapmaya teşvik ediyor. Sergi, dünya çapın-
da bilim ve teknolojiye daha fazla merak ve açıklık getirirken
özellikle öğrencilere hitap ederek onları bilim tabanlı bir dal-
da kariyer yapmaya özendiriyor.
Max Plank Derneği
Adını Nobel ödüllü Alman fizikçiden alan Max Planck Top-
luluğu, kar amacı gütmeyen, ileri bilim için çalışan bağım-
sız bir araştırma kuruluşu. Dernek, 2006 yılında yapılan bir
araştırmada, üniversite olmayan enstitüler arasında, bilim
araştırmaları alanında 1., teknoloji araştırmaları alanında 3.
seçildi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...44
Powered by FlippingBook