TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 22

22
Bülten
İngiltere’de Düzenlenen Kariyer
Fuarı’nda TÜBİTAK Destekleri Tanıtıldı
TümülkelerdenTÜBİTAK eşdeğeri kuruluşlar ve üniversite-
lerin katılımıyla düzenlenen Kariyer Fuarı’na TÜBİTAK bu yıl
ilk kez katıldı. Fuarda bir tanıtım masası açan TÜBİTAK tem-
silcileri, Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) ile ilgili son gelişme-
leri anlattılar. Fuar, araştırma merkezleri, Ar-Ge faaliyetlerin-
de bulunan sanayi kuruluşları ve her deneyim seviyesinden
araştırmacıların bir araya getirilmesi amacıyla düzenleniyor.
Katılımcılara, Marie Sklodowska-Curie Araştırma Program-
ları ve bursları aracılığıyla ülkemize gelen araştırmacılara
Avrupa Komisyonu tarafından iki yıl içinde yaklaşık 200 bin
Avro’ya kadar destek sunulduğu bilgisi verildi.
Fuarda, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research
Council-ERC) Araştırma Hibe Programları hakkında da bil-
giler verildi. Katılımcılara, ERC programları ile yurtdışından
Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlara gelmeleri durumunda
Nature Jobs tarafından 19 Eylül 2014 tarihinde Londra’da düzenlenen Kariyer Fuarı’na katılan TÜBİTAK,
Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) hakkında son gelişmeler ve TÜBİTAK’ın araştırmacılara sunduğu destekler
hakkında bilgi verdi.
yaklaşık 1 milyon Avro’ya kadar araştırma fon kaynağı sunul-
duğu anlatıldı. Dinleyicilere, TÜBİTAK tarafından oluşturulan
yeni ödül programı kapsamında 120 bin Avro’luk ödül alma
olanağının bulunduğu da aktarıldı.
Kariyer Fuarı’nda, katılımcılara TÜBİTAK Bilim İnsanı Des-
tekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından verilen ulusal
destek programları hakkında da bilgi verildi. Bununla bir-
likte, TARAL ve araştırmacılara sunulan ulusal ve uluslararası
burslar hakkında bilgi almak isteyen yabancı ve Türk katılım-
cılarla birebir görüşmeler yapıldı.
Yurt dışından Türkiye'ye yeni dönmüş ya da dönmeyi
planlayan Türk veya yabancı araştırmacılara sunulan araştır-
ma bursu fırsatları hakkında detaylı bilgiye destinationtur-
adresinden ulaşılabilir.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook