TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 34

Türkiye Dergiler Dizini Geliştiriliyor
TR Dergi Dizin Komiteleri Genel Değerlendirme toplantı-
sı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
Başkanlığında, gerçekleştirildi. TR Dergi Dizin Komiteleri,
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Temel Bilimler, Tıp,
Yaşam Bilimleri, Hukuk Veri Tabanları olmak üzere 5 ayrı isim
altında görev yapıyor.
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından Türkiye’de yayınlanan sü-
reli yayınların kalitesinin artırılması, bilimsel performansla-
rına ve kalitelerine bağlı olarak alanında söz sahibi olabil-
melerinin desteklenmesi ve ulusal bilimsel içeriğe erişimin
sağlanması amacıyla oluşturulan Türkiye Dergileri Dizini’nin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Komitelerin yeni görev dönemlerinin ilk değerlendirme
toplantısı ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu’nun açı-
lış konuşması ile başladı. ULAKBİM Müdür Yardımcıları Mus-
tafa Sancar (Cahit Arf Bilgi Merkezi), Hayrettin Bucak (ATB)
ve Necat Gülünay (İdari) yaptıkları sunumlarda ULAKBİM’in
çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.
Toplantı, TR Dizin sunumları ile devam etti. TR Dizin içe-
riğini oluşturacak dergilerin belirlenmesinde göz önünde
bulundurulacak, Dergi Değerlendirme Kriterleri gözden
geçirilerek, 2015 yılından itibaren uygulamaya konulmak
üzere güncellendi.
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dergi Dizin Komiteleri Genel Değerlendirme toplantısında, 2015 yılından itibaren
uygulamaya konulacak olan Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellendi.
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
34
Bülten
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook