TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 26

26
Bülten
TÜBİTAK ve ABD
Ulusal Sağlık Enstitüsü Ortak Araştırmalar Çalıştayı
NIH’e bağlı Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID-
National Institute of Allergy and Infectious Diseases) heye-
tine NIH/NIAID Uluslararası Araştırmalar Direktör Yardımcısı
Gray HANDLEY başkanlık ederken “Genetik Temelli Primer
İmmün Yetmezlikleri” konulu çalıştaya timus bezinin öne-
mini ilk defa 1961 yılında keşfeden Prof. Dr. Jacques MILLER
gibi çok değerli bilim insanları da katılım sağladı.
Çalıştay devam ederken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Gray HANDLEY ile beraberindeki delegasyo-
nu makamına kabul etti ve NIH/NIAID ile işbirliklerinin ge-
TÜBİTAK ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH-National Institutes of Health) işbirliğinde 15-16 Ekim 2014
tarihlerinde 60’dan fazla Türk ve ABD’li uzman araştırmacının katılım sağlayarak alanlarındaki güncel geliş-
meleri karşılıklı paylaşma imkânı buldukları bir çalıştay düzenlendi.
liştirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu
toplantıda TÜBİTAK ile NIAID arasında sürdürülebilir işbirlik-
lerinin oluşturulması amacıyla yakın gelecekte gerçekleşti-
rilmesi planlanan çalışmalar dile getirildi.
Alanlarındaki güncel konular üzerine fikir alışverişinde
bulunma fırsatı yakalayan katılımcılar, muhtemel ortak araş-
tırma alanlarının belirlenmesi hususunda her iki Kuruma
önemli katkı sağladılar.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44
Powered by FlippingBook