TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 3

26
TÜBİTAK BİLGEM ve Gebze Teknik Üniversitesi
iş birliğiyle antikanser ilaçlarının hasta üze-
rindeki etkisini anında ölçebilen elektrokim-
yasal biyosensör (MiSens) cihazı üretildi.
GENTEK Enerji ülkemizdeki düşük kaliteli
linyitlerin, elektrik üretiminde verimli ve çevre
dostu olarak kullanılmasını mümkün kılacak
bir kömür zenginleştirme sistemi geliştirdi.
Prof. Dr. Ahmet Rumeli, enerji konusunda eği-
time ağırlık verilmesi, enerji üretiminde kulla-
nılan tesislerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi
gerektiğini söyledi.
Türk Bilim İnsanları 2-16
Nisan 2016 tarihleri arasında
Antarktika’da araştırmalar
gerçekleştirecek.
TÜBİTAK, Genç Beyinleri bilim
ve teknolojide yarışmaya
çağırıyor. Son Başvuru Tarihi:
27 Mayıs 2016
20
Sf.10
Sf.12
İÇİNDEKİLER
4
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
22
23
23
24
26
28
29
29
30
31
33
34
35
36
38
Fatih Projesine “Pardus” Desteği
Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi (ETAP)
GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi Tanıtımı Yapıldı
TÜBİTAK Başkanı Ergin, KBM’de İncelemelerde Bulundu
Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı Kapanış Etkinliği
TÜBİTAK - Slovak Bilimler Akademisi 6. Ortak Çalıştayı
İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi Tamamlandı
TÜBİTAK, Genç Beyinleri Bilim ve Teknolojide Yarışmaya Çağırıyor
Türk Bilim İnsanları Antarktika’da
Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri
TÜBİTAK, Türk-Amerikan Konseyi Zirvesine Katıldı
Duayenlerle Söyleşiler: Prof. Dr. Ahmet Rumeli
Destekle Gelen Başarı: Kömürden Çevre Dostu Elektrik Üretilecek
TÜBİTAK, Özel Pazarın Çözüm Ortağı Oldu
BARKOK Toplantısı Yapıldı
BSTB Uzman Yardımcıları TÜBİTAK UZAY’da
5. Otomotiv Ar-Ge Pazarı ve Kompenent Tasarım Yarışması
Türk Mühendislerden Dünyada Bir İlk
Otomotiv Sanayi Çalıştayı
TÜBİTAK MAM - ARMERKOM İşbirliği
Kocaeli Sanayi Odası MAM’da
MAM ve TSE İşbirliğinde Helal Gıda Projesi
Hastane Atıksularında Biyolojik Risk Parametrelerinin Belirlenmesi
Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli
EKDS İçin Türk Standardı Yayımlandı
INGRESS Biyometrik Projesi NASA Tech Briefs’te
Kuantum Kriptoloji ve Bağlamsallık Semineri
TÜSSİDE ile Gebze Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
18
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook