TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Desteği : Etkileşimli Tahta
Kendi oyununu kendin yaz dönemi
Kodlama dersinin müfredata alınmasının da son derece
önemli olduğuna değinen Işık, “Bu alan önümüzdeki dö-
nemde Türkiye’nin yerini belirleyecek en önemli alanlardan
birisi” dedi. Işık, TÜBİTAK’ta gençleri kod yazmaya yönlendi-
recek projeler yürüteceklerini bildirdi.
Işık, çocuklara oyun oynamayı yasaklamak yerine, o oyun-
da rol alacak beceriyi kazandırmak, bir sonraki aşamada da
çocukları kendi oyununu yazmaya yönlendirmek gerektiği-
ni söyledi.
Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanlığının, bundan sonraki süreçte
eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili her çalışmasına destek
vereceklerini kaydetti.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı törende yaptığı konuşmada,
toplantının FATİH Projesi kapsamında, okullara kurulan etki-
leşimli tahtalar için geliştirilen Pardus yazılımını ve sağlanan
yeni arayüzünün getirdiği imkânları ve kullanım kolaylıkları-
nı görmek amacıyla düzenlendiğini anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı:
“Yeni etkileşimli tahta arayüzü, FATİH Proje-
sinin güncellenme ve kendini yenileyerek
yoluna devam etme hususunda sergilediği
ataklığı da göstermektedir.”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook