TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 4

4
Bülten
NİSAN 2016
Fatih Projesine “Pardus”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kullanıcı dostu
birçok özellik içeren geliştirilmiş yerli işletim sistemi Pardus
arayüzünün, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici
geçmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Işık, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle FATİH
Projesi’nde kullanılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen Par-
dus “Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi” (ETAP) Tanıtım
Toplantısı’nda, FATİH Projesi’nin en önemli materyallerinin
başında akıllı tahtaların geldiğini söyledi.
Öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimli tahtaları daha et-
kin ve kolay kullanabilmesi için Pardus arayüzünde ciddi
yenilikler yaptıklarını anlatan Işık, tahtaların kullanımında
arayüzden kaynaklı problemlerin tek tek tespit edip çözül-
düğünü ve birçok yeni özellik kazandırıldığını ifade etti. Işık,
“Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş Pardus ara-
yüzü, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geç-
mesine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.
Öğrencilerin okula severek gitmesi gerektiğini vurgula-
yan Işık, eğitimde teknolojinin bunu sağlamak amacıyla
daha etkin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Işık, geliştirilen arayüzün yurt dışındaki fuarlarda büyük ilgi
gördüğünü, İngilizce sürüme yönelik çalışmaların da devam
ettiğini bildirdi.
FATİH Projesi’nin belki de Türkiye’nin en önemli ve kap-
samlı projesi olduğuna değinen Işık, “Projeyi sadece bir eği-
tim hamlesi olarak kurgulamadık. Projeyi oluştururken aynı
zamanda yerli teknoloji üretimini teşvik etmeyi amaçladık.
Çocuklarımıza dağıttığımız tabletlerde ve sınıflarda kullanı-
lan akıllı tahtalarda kendi işletim sistemimiz olan Pardus’un
kullanılmasını bu açıdan çok önemsiyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu.
Teknolojide ilk olmanın önemli olduğunu vurgulayan
Işık, kullanıcıların ilk kullandıklarının yerine farklı bir ürünü
tercih ederken tedirginlik yaşadığını dile getirdi. Işık, bu ne-
denle çocukların erken yaşta Pardus’la tanışmalarının, kul-
lanmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.
“Pardus Yerli Otomobil Kadar Önemli Bir Proje”
Fikri Işık, Pardus kullanımının artmasıyla yurt dışına 1 yıl-
da ödenen ve neredeyse milyar dolarla ifade edilen lisans
ve hizmet ücreti ödenmesinin önüne geçileceğini, yurt dı-
şına hizmet ve lisans satan bir ülke konumuna gelineceği-
ni, yazılım alanında birçok yerli firmanın ortaya çıkmasının
sağlanacağını ve siber güvenlik açısından çok daha iyi bir
savunma sistemi inşa edileceğini anlattı.
Pardus’un kamuoyunda yürüttükleri diğer projeler kadar
ilgi görmediğini ifade eden Işık, “Pardus’un en az Bilişim Va-
disi, yerli otomobil, milli uydular kadar önemli bir proje ol-
duğuna inanıyorum” diye konuştu.
Teknolojik gelişme sonunda bir süre sonra belki de gar-
sonların, berberlerin yerini robotların alacağına işaret eden
Işık, buna karşın robotları tasarlayacak, yazılımlarını gerçek-
leştirecek insanlara mutlaka ihtiyaç duyulacağını belirtti.
Işık, gelecekte insanın öneminin azalması yerine tam tersine
daha da artacağını ifade etti.
F a t i h P r o j e s i n e “ P a r d u s ” D e s t e ğ i
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:
“Pardus’un en az Bilişim Vadisi, yerli otomobil,
milli uydular kadar önemli bir proje olduğuna
inanıyorum.”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook