TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 39

39
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman
ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. MAM
Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar li-
derliğindeki MAM ekibi, heyete merkez hakkında bilgi sun-
du. Görüşmenin ardından, Malzeme Enstitüsü; Çevre ve Te-
miz Üretim Enstitüsü; Gıda Enstitüsü; Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü; Enerji Enstitüsü laboratuvarları ge-
zilerek, yürütülen çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgiler heyete
aktarıldı.
MARTEK A.Ş., TSE ve MARKA işbirliği kapsamında TSE Uygunluk Değerlendirme
Paneli 2. buluşması 16 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşti. Marmara Teknokent ger-
çekleştirilen TSE Uygunluk Değerlendirme Paneli’ne; TSE Deney ve Kalibrasyon Mer-
kezi Başkanı Mehmet Hüsrev, Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığ’ından Murat
Kavruk, Serhat Canpolat, TSE Belgelendirme Merkezi Başkanlığı’ndan Hakan Deniz,
Metin İnal, TSE Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı’ndan Necat Çelikal, TSE
Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı’ndan İbrahim Halil Kırmızı, MAR-
KA'dan Yusuf Gürhan Öztaş Osman Yaman, KOÜ Teknopark A.Ş Genel Müdürü Sadık
Semizoğlu ve ekibi, Teknokent firma temsilcileri ve Enstitü Müdürleri katıldılar.
Öte yandan Endonezya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
bir heyet TÜBİTAK MAM’ı da ziyaret etti. Ziyarette, Endonez-
ya heyetine MAM tanıtıldı. Malzeme Enstitüsü’nde sol-jel,
elektron mikroskopisi, lazer spektroskopisi laboratuvarları;
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde su-atıksu, katı atık, de-
niz araştırmaları laboratuvarları; Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Enstitüsü’nde immünogenetik, tanı teknolojileri,
ileri genom ve biyoinformatik laboratuvarları; Enerji Enstitü-
sü’nde batarya, araç, yakma, gazlaştırma laboratuvarları ge-
zilerek, yürütülen çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgiler heyete
aktarıldı.
Endonezya Heyeti MAM’ı Ziyaret Etti
Mevlana Kalkınma Ajansı Heyeti
MAM’ı Ziyaret Etti
MARTEK Ev Sahipliğinde
TSE Uygunluk Değerlendirme Paneli
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook