TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 32

32
Bülten
BATH Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Colin B. Grant
ile Bilim ve Mühendislik Bölüm Dekanları Prof. Dr. D. Bird ve
Prof. Dr. G. Hawley’den oluşan 3 kişilik heyet, TÜBİTAK MAM’ı
ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı,
TÜBİTAK MAM hakkında konuk heyete bilgi verdi. Toplan-
tıda, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. İbrahim Bekar, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Karan, Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Naci Yazı-
cıoğlu ve Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Osman Okur
hazır bulundular.
Belarus Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof.
Sergei Kilin eşliğindeki Belarus Heyeti, TÜBİTAK’ı ziyaret ede-
rek çeşitli konularda görüşmelerde bulundu. Ziyarette TÜBİ-
TAK Heyetinin başkanlığını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M.
Alper KUTAY yaptı.
Görüşmelerde ilk önce iki ülke arasındaki mevcut işbirli-
ğinin durumu, yakın dönemde bilim ve teknoloji yönetimi
alanında kaydedilen gelişmeler ve işbirliğinin gelecekteki
seyrine dair bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıların ikinci gü-
nünde ise, 2015 yılı içerisinde açılacak olan ortak çağrıya
katılımın artırılması amacıyla her iki ülkeden araştırmacıla-
rın katılımıyla ortak işbirliği proje önerileri oluşturuldu. Öte
yandan, Belarus Heyeti, ODTÜ Teknokent ve Türkiye Bilimler
Akademisi’nde de incelemelerde bulundu.
Belarus Bilimler Akademisi Heyeti
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
İngiltere Bath Üniversitesi Heyeti
MAM’da İncelemelerde Bulundu
Toplantı sonrasında, Malzeme Enstitüsü’nde sol-jel, elek-
tron mikroskopisi, lazer spektroskopisi laboratuvarları, Çev-
re ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde su-atıksu, katı atık, deniz
araştırmaları laboratuvarları, Gen Mühendisliği ve Biyotek-
noloji Enstitüsü’nde immünogenetik, enzim ve mikroorga-
nizma genetiği, ileri genom ve biyoinformatik, tanı teknolo-
jisi laboratuvarları, Enerji Enstitüsü’nde batarya, araç, yakma,
gazlaştırma laboratuvarları gezilerek, yürütülen çalışmalara
yönelik bilgiler verildi.
Ziyarette, gerek Horizon 2020 gerekse özellikle araç tek-
nolojileri konusunda ikili Ar-Ge proje işbirlikleri fırsatları
üzerinde duruldu.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook