TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 29

29
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)
ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından düzenlenen çalıştaya, Türkiye’nin dört bir
yanından konuyla ilgili çalışmaları bulunan akademisyenler
ile kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler ve uygula-
yıcılar katılım sağladı. Çalıştayda, HİDS Projesi kapsamında
ülkemizin çölleşme riskine sahip alanlarının belirlenmesi ve
izlenmesi amacıyla ortaya konulmakta olan “Türkiye Çölleş-
me Modeli” paydaşlar ile gözden geçirildi.
Çalıştay, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZA-
CAR ve ÇEM Genel Müdürü Hanifi AVCI’nın açılış konuşma-
ları ile başladı. Çalıştay, HİDS Proje Yöneticisi Hande BİLİR
tarafından yapılan“Türkiye Çölleşme Modelinin ve Risk Hari-
tasının Oluşturulması İş Paketi”ve“Türkiye Çölleşme Modeli-
nin Değerlendirilmesi Çalıştayı Çalışma Yöntemi” sunumları-
nın ardından çalışma oturumları ile devam etti.
Çalıştayda düzenlenen 7 çalışma oturumu boyunca, çöl-
leşme ile ilişkili uzmanlık alanlarından (İklim, toprak, veje-
tasyon, sosyo-ekonomi vb.) akademisyenlerin ve uygula-
Türkiye Çölleşme Modelinin Değerlendirilmesi
Çalıştayı Gerçekleştirildi
Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi kapsamında, “Türkiye Çölleşme
Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” 18-20 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlendi.
macıların birlikte çalıştığı 5 karma grup tartıştı ve öneriler
oluşturdu. Karma grupların sunduğu öneriler, konularına
göre ayrıştırılarak, 4 uzmanlık grubu tarafından değerlendi-
rildi ve sonuca bağlandı. Çalıştayda ayrıca, “Türkiye Çölleş-
me ile Mücadele Platformu”nun kurulmasına karar verildi ve
tüm katılımcılar, bu platforma davet edildi. Çölleşmeyle ilgili
çalışan akademisyenler, Türkiye Çölleşme Modeli’nin oluştu-
rulması kapsamında yapılan çalışmaların, çölleşmeyle ilgili
başvurulabilecek bir kaynak niteliğinde olduğunu; uygula-
yıcılar ise, sonuca yönelik olduğunu vurguladılar. Çalıştay
programının tamamına katkı sağlayan ÇEM Genel Müdürü
Hanifi AVCI ise, sistematik ve sonuç odaklı bir çalışma yürü-
tülmesinden ve paydaşlar tarafından ilgiyle karşılanmasın-
dan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook