TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 38

38
Bülten
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ha-
luk Görgün, 30 Aralık 2014 tarihinde TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarette, TÜBİTAK MAM ile Gebze Teknik Üniversitesi ara-
sında yapılması planlanan olası işbirlikleri ve ortak çalışma-
ların artırılması konuları ele alındı. TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu,
Rektör Görgün’e günün anısına bir plaket verdi.
Kanada Ontario Hükümeti Eğitim-Araştırma ve İno-
vasyon Bakanı Reza Moridi başkanlığında üç kişilik
heyet MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Makara-
cı, Esad Akgün, Ali Tavlı liderliğinde ve Çevre veTemiz Üretim
Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyotek-
noloji Enstitüsü ve Enerji Enstitüsü yönetim temsilcilerinin
hazır bulunduğu ziyaretin ardından, Malzeme Enstitüsü’nde
sol-jel, elektron mikroskopisi, lazer spektroskopisi laboratu-
varları; Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde su-atıksu, katı
atık, deniz araştırmaları laboratuvarları; Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde immünogenetik, enzim ve
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü
TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Kanada Bakanı’nın MAM’ı Ziyareti
mikroorganizma genetiği, ileri genom ve biyoinformatik
laboratuvarları; Enerji Enstitüsü’nde batarya, araç, yakma,
gazlaştırma laboratuvarları gezilerek, yürütülen çalışmalar
hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Endonezya Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ziyareti
Endonezya Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (RISTEK), Haritalandırma Genel Müdürü
Dr. Sahat Panggabean ve Analizler Genel Müdürü Dedy Saputra’dan oluşan bir heyet-
le TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Görüşmede RISTEK Heyeti, Endonezya’da son dönemde bilim
ve teknoloji (B&T) alanında gerçekleştirilen yenilikler ile B&T sistemi çerçevesinde de-
vam eden yapısal değişiklikleri anlattı. Türkiye’nin son yıllarda B&T alanında kaydettiği
gelişmelerin dikkat çekici olduğunu belirten heyet, ülkemizin deneyimlerinden fay-
dalanmak istediklerini dile getirdi. Endonezya heyetine, ülkemiz B&T sistemi ve Kuru-
mumuz çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Kurumumuzun uzay alanında yaptığı
çalışmalar, ulusal inovasyon sistemimiz ve Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejimiz
(UBTYS 2011-2016) çerçevesinde yürütülen çalışmalar anlatıldı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook