TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 37

37
“Bilim Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Hacettepe Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli olurken, hedefi de
Sincan ve Altındağlı öğrenciler oldu.
Sincan Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Konferans Salonu
ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi Yarı Açık Cezaevi Sinema Salo-
nu’nda öğrencilere iki konferans sunan Hacettepe Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli, Albert Einstein’in
“Hayal gücü bilgiden daha değerlidir” sözünü hatırlatarak,
“Bir şeyler ortaya koyabilmeniz ve başarabilmeniz için me-
rak etmeniz lazım. Merak ettikçe daha yukarıya gidiyorsu-
nuz. Üniversitelerin temel görevi de budur. Merak ederken
biraz da hayal kurmak lazımdır. Gelecekle ilgili bilimsel ha-
yaller çok önemlidir. Ben öğrenci iken çok meraklıydım. Me-
rak edip okudukça ve aklımdaki sorulara yanıtlar bulmaya
çalıştıkça bilime olan ilgim daha da arttı” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK’ın, Türkiye’de bilimi yönlendiren kurum olduğu-
nu özellikle ifade eden Prof. Dr. Denizli, “30 yıldır bilimle uğ-
raşıyorum. Son yıllarda TÜBİTAK çok önemli projelere imza
atıyor. Bilim insanını destekliyor, bilimsel çalışmaları teşvik
ediyor. Bakın bu yaptığımız bilim söyleşilerinin temel amacı
sizi bilime yöneltmek, sizin içinizdeki ışığı ortaya çıkarmak-
tır”dedi. Bilginin güç olduğunu, gelişmiş ülkelerin bilimpoli-
tikalarını bilimsel temellere dayandırdığını sözlerine ekleyen
Bilim ve Teknik Dergisi Bilim Söyleşileri
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, "Bilim Söyleşileri" adı altında başlattığı etkinliklerde bilim insanları ile
öğrencileri buluşturmaya devam ediyor.
Adil Denizli, “Türkiye şu anda gelişmiş ülkelerle arasındaki
farkı kapatmak için mücadele veriyor. Bu açığı kapatmak
için çok çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kulandı.
Nanoteknoloji konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında
öğrencilere bilgiler aktaran Prof. Dr. Adil Denizli, “İnsanlar
küçük olanı hep merak etmiştir. Buna bir örnek vermemiz
gerekirse Güliver’in gezilerinde küçük insanlarla karşılaşır.
Nanoteknolojide bu merakın sonucunda gelişmiştir. Nano-
teknoloji, maddenin atomik, moleküler ve supramoleküler
seviyede kontrolüdür. Nanoteknoloji ilaç, elektronik, biyo-
malzeme ve enerji üretiminde olduğu gibi geniş uygulama
yelpazesiyle birçok araç ve madde yapabiliyoruz” dedi.
Öğrencilere TÜBİTAK Dergileri Dağıtıldı
Bilim söyleşilerinden sonra öğrencilere Bilim Teknik ve
Bilim Genç dergileri hediye edildi. Öğrencilerin bilime yö-
nelimlerini artırmak için TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi ta-
rafından düzenlenen "Bilim Söyleşileri" devam edecek. Orta-
okul ve lise öğrencilerinin yönelik bu etkinlikte, öğrencilerin
hayatın kendilerine sunduğu seçeneklerin farkına varması-
na yardımcı olmak hedefleniyor. Bilim insanlarının deneyim-
leri, hayat öyküleri, meslekleri ve araştırma konuları hakkın-
da paylaşacakları bilgiler ile gençlerin hayatlarına doğrudan
dokunmak amaçlanıyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook