TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 38

38
Bülten
E-Kimlik Test Laboratuvarı
TSE Tarafından Resmi Olarak Tanındı
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bünyesinde faaliyet gösteren e-
Kimlik Test Laboratuvarı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) he-
yeti tarafından gerçekleştirilen laboratuvar tetkiği sonucun-
da onaylı TSE laboratuvarı olmaya hak kazandı. Laboratuvar
ayrıca, Bilişim Teknolojileri Ürünleri Kapsamında Kullanılan
Onaylı Laboratuvarlar Listesi’nde de yayınlandı.
E-Kimlik Test Laboratuvarı, 2013 yılında TÜBİTAK BİLGEM
UEKAE G020 e-Kimlik Uygulamaları Birimi çatısı altında ku-
ruldu. Laboratuvar, T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi
kapsamında geliştirilen e-kimlik teknolojileri alanında test,
uygunluk değerlendirme, danışmanlık ve altyapı sağlama
hizmetleri sunuyor.
E-Kimlik Test Laboratuvarı, elektronik kimlik doğrulama
sistemi, güvenli kart erişim cihazları, T.C Kimlik Kartı API en-
tegrasyonları gibi geniş bir ürün yelpazesinde uygunluk de-
ğerlendirme testleri ve sistem/fonksiyonel testleri yapıyor.
Özellikle, güvenli kart erişim cihazları ile ilgili yapılan testleri
Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) raporlanarak, test süreci
T3, İzleyenleriyle Buluştu
TÜBİTAK çalışanlarından oluşan ve TEZ-KOOP-İş Sendikası tarafın-
dan desteklenen tiyatro topluluğu T3, “Size Öyle Geliyorsa Öyledir”
adlı oyunla BİLGEM Yılmaz Tokad Konferans Salonu’nda bu yılki 2.
gösterimi ile izleyicisi ile buluştu. Salonun dolması nedeniyle birçok
kişinin ayakta izlediği tek perdelik komedi oyunu, seyircisinden tam
not aldı.
sonunda güvenli bulunan ürünlere TSE tarafından standart
uygunluk sertifikası veriliyor.
TSE tarafından onaylanan standartlar:
TS 13582 “T.C. kimlik kartları için güvenli kart erişim cihaz-
ları - Bölüm 1: Genel bakış”
TS 13583 “T.C. kimlik kartları için güvenli kart erişim cihaz-
ları - Bölüm 2: Arayüzler ve özellikleri”
TS 13584 “T.C. kimlik kartları için güvenli kart erişim cihaz-
ları - Bölüm 3: Güvenlik özellikleri”
TS 13585 “T.C. kimlik kartları için güvenli kart erişim cihaz-
ları - Bölüm 4: KEC uygulama yazılımı özellikleri”
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook