TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 41

41
TÜBİTAK - Japonya Bilimi
Destekleme Kurumu Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS)
arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve
teknolojik protokol çerçevesinde, 2015-2017 yıllarında or-
tak araştırma projeleri desteklenecek. Söz konusu program
çerçevesinde, Türk tarafının proje önerilerinin 10 Eylül 2014
tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
- İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gere-
kiyor.
TÜBİTAK-Kore Ulusal
Araştırma Vakfı Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında 23
Aralık 2004 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik
protokol çerçevesinde 2014-2016 yıllarında ortak araştırma
projeleri desteklenecek. Türk tarafının proje önerilerinin, 29
Ağustos 2014 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı - İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim
edilmesi gerekiyor.
TÜBİTAK - Slovenya Araştırma
Kurumu İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki iş-
birliği çerçevesinde 2015-2017 yıllarında ortak araştırma proje-
leri desteklenecek. Proje önerilerinin 3 Ekim 2014 tarihine kadar
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı - İkili ve Çoklu İliş-
kiler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.
Programın duyurusuna ve proje öneri formlarına aşağıdaki in-
ternet adresinden ulaşılabilir:
vuruya-acik-programlar
Programın duyurusuna ve proje öneri formlarına aşağıda
belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
-
proje-destekleri/2544/icerik-2544-japon-bilimi-destekle-
me-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi
Programın duyurusuna ve proje öneri formlarına aşağı-
daki internet adresinden ulaşılabilir:
tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2523/icerik-
2523-kore-ulusal-arastirma-vakfi-nrf-ile-ikili-isbirligi-programi
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook