TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 43

43
“Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” - Murat Yıldırım
I. Dünya Savaşı’nda siperleri geçilmez yapan neydi? Niçin ta-
rih boyunca kullanılan siperler, bu savaşta saldıran düşmanı
durdurmakta bu kadar başarılı ve savaşın sonucu üzerinde
belirleyici olmuştu?
Bilim ve Teknik Dergisi’nde Bu Ay...
Siperin Üstüne Çöken Gaz Bulutu - Zeynep Bilgici
I. Dünya Savaşı’nın ardında bıraktıkları arasında ilk akla ge-
lenler milyonlarca ölü, kilometrelerce uzanan siperler, yıkı-
lan devletler veya değişen dengeler olsa da bu büyük savaş
tıp ve kimya alanlarında pek çok gelişmenin de öncüsü oldu.
Google: Bir İnternet Firmasının Kısa Bir Anatomisi
Börteçin Ege
Dünya tarihinde belki de hiç bir firma tek başına tüm insan-
lığı Google kadar etkilemedi. Google, uzun bir zamandan
beri Çin ve Rusya gibi birkaç ülke hariç Dünya’nın neredey-
se her yerinde arama motoru alanında tartışmasız lider ko-
numunda. Peki, bu devasa çarkın arkasındaki felsefe nedir,
neredeyse kusursuz bir şekilde işleyen bu arama motorunu
geliştirmeyi nasıl başardılar ve dünya tarihinin belki de bu
en başarılı firmasının gelecekteki planları ne?
Güneş Yanığı: Adım Adım Dermatolojik Yıkım
Özlem Ak İkinci
Kızarma, acı ve sıcaklık hissi, ileri derece yanıklarda da de-
rinin su toplaması, soyulması, sonunda da iyileşme. Bunlar
gözle görebildiklerimiz. Güneş yanığının hücresel boyutun-
dan ise hiç haberdar değiliz. Oysa madalyonun diğer yüzü
hayli korkutucu: Dünyada her yıl 2-3 milyon kişiye melanom
olmayan cilt kanseri, 132.000 kişiye melanom cilt kanseri
teşhisi konuyor. Teşhis edilen her üç kanser vakasından biri
cilt kanseri.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44
Powered by FlippingBook