TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 33

33
Ortaöğretim öğrencilerini temel bilimler alanında ça-
lışma yapmaya teşvik etmek için 5 ayrı branşta her yıl
farklı bir ülkede düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatla-
rı’nda Türkiye’yi temsil eden ekipler, bu yıl da madalya ile
döndü.
55. Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO), Güney Afri-
ka’nın Cape Town kentinde 101 ülkenin katılımıyla gerçek-
leşti. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden Osman
Akar altın; Emre Girgin, Halil İbrahimGüllük ve Enes Kocabey
gümüş; Mehmet Efe Akengin ve Ahmet Yasin Alp ise bronz
madalya aldı. Türkiye ekibi toplamda 147 puanla 101 ülke
arasında 17. sırada yer aldı.
Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen 25. Uluslararası
Biyoloji Olimpiyatı’nda (IBO) bu yıl 61 ülkeden gelen takım-
lar yarıştı. Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden Mahmut Esat
Yıldız gümüş madalya; Ahmet Bahadır Ak ve Muhammet Öz-
demir bronz madalya, Müberra Meral Özdemir ise Mansiyon
ödülünü kazandı.
45. Uluslararası Fizik Olimpiyatı (IPhO) Kazakistan’ın As-
tana kentinde 86 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Teorik ve
pratik sınav sonucunda öğrencilerden Atınç Çağan Şengül,
Ahmet Burak Çatlı ve Ertem Nusret Taş gümüş madalya; Tol-
ga Gürcan ve Talha Saruhan bronz madalya kazandı.
26. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı (IOI) ise Tayvan’ın
Taipei kentinde 82 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Yarışma-
da ülkemizi temsil eden öğrencilerden Semih Basrık ve Mu-
hammed Emin Ayar gümüş madalya; Abdullah Enes Öncü
ve Halil Ozan Akgül bronz madalya kazandı.
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Türkiye bu yıl 1 altın, 9
gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ve 1 man-
siyon ödülü kazandı. Bu ödüllerin içinde henüz sonuçlan-
mayan Kimya Olimpiyatları bulunmuyor. Türkiye’nin Ulusla-
rarası Bilim Olimpiyatlarında şimdiye kadar kazandığı altın
madalya sayısı 44’e, gümüş madalya sayısı 152’ye, bronz ma-
dalya sayısı 224’e ve mansiyon sayısı ise 45’e yükseldi.
Şampiyonlar Üniversiteye Sınavsız Yerleşiyor
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden
öğrenciler LYS'ye girdikleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak
üzere uluslararası yarışmada aldıkları derecelerle orantılı
olarak ek katsayı uygulamasından yararlanıyor. Altın, gümüş
veya bronz madalya kazananlar ise devlet üniversitelerinin
ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkı elde ediyor. Öğrenciler
aynı zamanda TÜBİTAK yurt içi lisans bursiyeri oluyor ve al-
dıkları derece ile orantılı olarak para ödülü kazanıyor.
Matematik, Fizik, Biyoloji ve Bilgisayar branşlarında düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda
Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, 1'i altın olmak üzere 18 madalya kazandı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook